С изпити по френски език и по география приключва втората кандидатстудентска сесия в СУ за учебната 2019/2020 година

23 юни 2019 08:00

С изпити по френски език и по география приключва втората кандидатстудентска сесия в СУ за учебната 2019/2020 година
© Novini.bg
253 0

С изпити по френски език и по география днес приключва втората кандидатстудентска сесия за учебната 2019/2020 година в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Това съобщи пресцентърът на висшето училище.

Изпитът по френски език е от 9.00 часа и цели проверка на езиковите знания и умения на кандидатите. Той е в рамките на изучавания в средното общообразователно училище граматичен материал. Кандидатът трябва да има разширени познания по лексика, което предполага допълнителни занимания и четене на оригинална литература. Изпитът се състои от диктовка, превод и комплексен езиков тест.

Диктовката има за цел да провери доколко кандидатът правилно възприема френската устна реч и владее френския правопис. Преводът от френски на български език е с обем от 15-20 стандартни машинописни реда и се извършва без ползване на речник. С него се цели да се провери владеенето на материала от лексиката и граматиката, както и умението на кандидата да предаде на правилен български език оригинален френски текст.

Комплексният езиков тест цели да провери доколко кандидатът правилно възприема френската писмена реч, да се проверят граматическите му знания и умения, както и уменията за свободно писмено изразяване на френски език.

Изпитът по география е от 14.00 часа и е върху учебния материал от задължителната и профилираната подготовка по география и икономика. Той е във вид на тест от 100 въпроса, от които 40 са от учебния материал за девети клас, а останалите 60 - от учебния материал за десети клас.

Тестът съдържа задачи за географски факти, обекти, явления и процеси, и за тяхното анализиране, интерпретиране и сравнение. Всеки въпрос има само един верен отговор от четири възможни отговора, отбелязани в теста с буквите А, Б, В и Г. Всеки верен отговор носи по 1 точка.

Максималният брой точки от теста е 100.

Три часа продължава изпитът по география, а правилните отговори от него се публикуват в страницата на СУ няколко часа след приключването му.

Радина Лазарова
253 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини