Парламентът прие промени в Закона за лечебните заведения на първо четене

  • 27 февруари 2020 14:21

  • 265
  • 1
Парламентът прие промени в Закона за лечебните заведения на първо четене
© Булфото (архив)

Парламентът прие промени в Закона за лечебните заведения на първо четене. Законодателната инициатива е внесена от Министерски съвет. „За“ законопроекта гласуваха 93 народни представители, „против“ – 6 и „въздържали се“ - 52, с което бе приет на първо четене.

Промените предвиждат и разрешаване на кръстосаното донорство в България. Част от измененията са свързани с разрешаване на внос и износ на органи, тъкани и клетки и на репродуктивни клетки, като това се регламентира на законово ниво, а не както към момента – на ниво подзаконов нормативен акт.

Народното събрание отхвърли на първо четене промени в Закона за трансплантацията на органи, тъкани и клетки

Регламентира се извършването на оценка на необходимостта от създаване на нови комплексни онкологични центрове, както и оценка за необходимостта от извършване на нови медицински дейности от тези центрове.

Промените предвиждат промени в режима по издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност и регистрационния режим на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите. В текстовете е заложено да отпадне изискването за заявителите да предоставят лицензия за използване на източници на йонизиращи лъчения за медицински цели, когато в лечебното заведение ще се използва медицинско оборудване с източник на йонизиращо лъчение.

Със законопроекта се допълват правомощията на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, като изрично се посочва, че при извършването на проверки за спазването на утвърдените стандарти за финансова дейност от държавните и общинските лечебни заведения агенцията ще проверява и съответствието на тези стандарти с вътрешните правила относно трудовите възнаграждения на персонала в лечебните заведения. Целта е да се осъществява контрол върху начина на формиране на работните заплати в държавните и общинските лечебни заведения и съответствието му с утвърдените финансови стандарти.

От АБВ скочиха срещу промените в Закона за лечебните заведения

В преходни и заключителни разпоредби се изменя Закона за приватизация и следприватизационен контрол, като се предвижда средствата от продажба на обособени части от лечебни заведения с държавно или общинско участие, независимо от размера на това участие, да могат да се използват както за инвестиции, пряко свързани с предмета на дейност, така и за погасяване на задължения към кредиторите.

Радина Лазарова
265 1

Свързани новини

Коментари 1

Добави коментар
Георги Костов

2020.02.27 | 15:19

1

С една дума ....ХАЙДУЦИ.

Добави коментар

Водещи новини