Общественият съвет към ЦИК: Лесно е да съсипем изборите, не е трудно и да ги направим добре

  • 03 февруари 2023 16:58

  • 304
  • 0
Общественият съвет към ЦИК: Лесно е да съсипем изборите, не е трудно и да ги направим добре
© Булфото (архив)
Слушай новината Слушай новината

В момент, когато Централната избирателна комисия и други държавни органи вече активно се готвят за изборите на 2 април, Общественият съвет изпрати свое становище до ЦИК и Министерския съвет с препоръки за преодоляване на затрудненията, очаквани след последните стихийни промени в Изборния кодекс. 

Това пише в прессъобщение и Становище на Обществения съвет към ЦИК по ключови въпроси от подготовката на предстоящите избори. Становището е изпратено до ЦИК и Министерския съвет на Р България. Публикуваме двата документа без редакторска намеса:

"Гласуването с два вида бюлетини – машинни и хартиени, означава покрай всичко друго, че секционните комисии ще бъдат натоварени с голям брой операции около преброяването, вписването и сумирането на резултатите. За да се намалят проблемите с многото сгрешени протоколи и мъчително бавните процеси в РИК отпреди две години, Общественият съвет повтаря препоръката си да се ползват предимствата на електронното съхранение, пренос и обработка на данни. Конкретно – съдържанието на флаш паметите на специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) да се изтеглят в изчислителните пунктове на РИК. Това ще позволи секционните избирателни комисии (СИК) да бъдат разтоварени от аритметиката с огромни масиви от числа – най-вече преференциите за отделните кандидати, а тези преференции се очакват да бъдат стотици във всяка от най-натоварените секции в големите избирателни райони. Данните от флашките – като тъй или иначе налично средство за проверка и контрол, могат да ускорят и отстраняването на човешките грешки в РИК. Публикуването на тези данни на сайта на ЦИК от години е рутинна практика с огромна полза за анализаторите на изборите – професионалисти или граждански активисти.

Не само анализаторите, а вероятно почти всички ще искаме да знаем след 2 април колко хора са избрали единия и другия метод на гласуване. Освен становището с резюмираните тук препоръки Общественият съвет изпрати на ЦИК и свой вариант на формуляра за секционен протокол. В него „кутийките“ за числата от двата потока – хартиен и машинен, са подредени логично, лесни за попълване, а същевременно предлагаме сумиране на преференциите от „Х“ и „М“ да не се извършва в секциите, а на компютрите в РИК. 

Общественият съвет към ЦИК: Промените в Изборния кодекс трудно ще бъдат изпълнени до 2 април

Общественият съвет подкрепя експертите, които настояват машината бюлетина да съдържа информацията от доскорошните контролни разписки – глас за политически субект и, евентуално, преференция. Известно удължаване на машинната бюлетина ще е необходимо, за да може тя да се сгъне двукратно преди пускането ѝ в съответната кутия и за да има място да се постави печат след гласуването. В Методическите указания на ЦИК за СИК следва да се прецизират тези детайли, които са важни за запазване на тайната на гласа.

Преразпределението на мандатите по избирателни райони според данните от последното преброяване на населението е от висок обществен интерес. Настояваме ЦИК да обяви освен новите бройки мандати по МИР в страната, но и да представи пълните изходни числови данни от преброяването, използвани за пресмятанията, както и детайлна илюстрация „стъпка по стъпка“ на прилагането на методиката от Изборния кодекс.

Общественият съвет напомня, че формирането на МИР „Зад граница“, макар и отложено за 2025 г., остава задължение на политиците, експертите и изборната администрация. Ще държим след 2 април да продължат експертните дискусии и публични дебати за начина на формиране на избирателни списъци, в това число чрез активна регистрация на трайно пребиваващите извън България избиратели.

Гласуването зад граница може да бъде негативно повлияно от една от новите разпоредби на Изборния кодекс. Министерството на външните работи е задължено да посочи по един представител на държавата (държавен служител или лице в трудовоправни отношения в държавната администрация) във всяка СИК извън страната. Очакваме ЦИК и МВнР редовно да обявяват предварителни разчети за необходимия брой представители и за плановете си да ги организират, обучат и командироват. Не бива да се допуска евентуални затруднения на администрацията да послужат като оправдание за ограничаване на броя на секциите в о.

Видеонаблюдението и заснемането при преброяването на гласовете и при съставянето на протокола в секциите бе посрещнато с твърде противоположни оценки сред експертите. Законовата разпоредба обаче е факт, а липсата на прозрачност около детайлите на прилагането ѝ може да бъде използвана за опити за оспорване на целия процес. Гласоподавателите и бъдещите членове на СИК ще се интересуват от всякакви подробности като кой и на каква платформа ще има достъп до видеонаблюдението; какви ще се използваните устройства и как ще бъдат осигурени; ще има ли технически лица, отговорни за монтирането, включването, първоначалното тестване на камерите и последващото снемане на записаната информация и още, и още. Особено важно е да се съхрани доверието на избирателите, че тайната на вота няма да бъде нарушена и няма опасност от оказване на натиск. В частност, Общественият съвет препоръчва ЦИК и Министерският съвет да представят убедителни гаранции, че по време на гласуването няма да има запис или излъчване - включително чрез физическо закриване на обектива на камерите. 

СТАНОВИЩЕ
по ключови въпроси от подготовката на предстоящите избори

По-малко от месец след обнародване на приетите от Народното събрание промени в Изборния кодекс, обществото ни е на прага на поредни предсрочни избори. Новите правила за гласуване, станали факт няколко месеца преди парламентарните избори, поставят и нови въпроси и предизвикателства пред изборната администрация.

Гласуване с два вида бюлетини и отчитане на резултатите

Приетите от законодателя разпоредби, въвеждащи ръчно броене не само на хартиените, но и на бюлетините от машинно гласуване, е предпоставка за допускане на неточности и грешки от членовете на СИК. Общественият съвет напомня препоръката си от свои предишни анализи за ефективно използване на специализираните устройства. С цел осигуряване на прозрачен изборен процес настояваме да се ползват предимствата на електронното съхранение, пренос и обработка на данни: чрез отпечатване на протокол от машинно гласуване (копие от който да се предоставя и на правоимащите лица), както и изтегляне на данните от флаш паметите на СУЕМГ още в изчислителния пункт на РИК, които да се публикуват на сайта на ЦИК (както досега) и да се ползват за последващ контрол и проверка. Обществото трябва да знае колко избиратели са гласували по единия или другия начин.

Дизайнът на новата бюлетина от машинно гласуване трябва да е опростен. Общественият съвет смята, че е достатъчно отпечатваната от СУЕМГ бюлетина да съдържа информация, аналогична със съдържащата се в доскорошните контролни разписки, а именно само наименованието на избраната партия или коалиция и евентуалния преференциален избор, независим кандидат или „не подкрепям никогo“. С цел да се позволи двукратно сгъване на машинната бюлетина след гласуването и поставянето на печат върху нея, е допустимо известно удължаване спрямо досегашните контролни разписки. В Методическите указания на ЦИК за СИК следва да се прецизират тези детайли, които са важни за запазване на тайната на гласа. 

Препоръчваме методиката на ръчно преброяване, като и секционният протокол, да посочват отчитане поотделно на гласовете, подадени с двата вида бюлетини – машинни и хартиени. Формулярът на протокола на СИК и езикът на инструкциите в него да се променят така, че да улесняват членовете на СИК при попълването на увеличения обем данни, а операциите, изискващи сумиране на числа, да се сведат до необходимия минимум.

Преразпределение на мандатите по избирателни райони

Данните от проведеното преброяване на населението през 2021 г. са официално обявени, което ще намери своето отражение в ново разпределение на мандатите между изборните райони в страната. Поради високия обществен интерес настояваме ЦИК да изпълни законовото си задължение да обяви новото разпределение на мандати по МИР в страната заедно с пълните изходни числови данни от преброяването, използвани за пресмятанията, както и детайлна илюстрация „стъпка по стъпка“ на прилагането на методиката по Изборния кодекс.

Общественият съвет напомня, че формирането на МИР „Зад граница“, макар и отложено за 2025 г., остава в дневния ред на политиците, експертите и изборната администрация. Както вече сме отбелязвали, въвеждането му би адресирало проблеми като механичното разпределение на гласовете от чужбина из районите в страната; невъзможността на избирателите от диаспората да гласуват с преференции, а само за партии; липсата на възможност да излъчват депутати с пряко отношение и ангажимент към техните проблеми. В тази връзка настояваме след изборите на 2 април т.г. да продължат експертните дискусии и публични дебати за начина на формиране на избирателни списъци, в това число чрез активна регистрация на трайно пребиваващите извън България избиратели, както и дефиниране на методика за разпределяне на мандатите по избирателни райони. 

Защо закриват Обществения съвет към ЦИК?

Гласуване зад граница

Обръщаме внимание, че новоприетите разпоредби на Изборния кодекс задължават Министерството на външните работи да посочи по един представител на държавата (държавен служител или лице в трудовоправни отношения в държавната администрация) във всяка СИК зад граница, в това число и евентуални заместници при нужда. Очакваме ЦИК и МВнР редовно да обявяват предварителни разчети за необходимия брой представители и за плановете си да ги организират, обучат и командироват. Законовият текст може да се изпълни и като се сключат срочни трудови договори между МВнР с български граждани от общностите по места, което ще спести средства и ще даде повече организационна гъвкавост. Във всеки случай не бива да се допуска евентуални затруднения на администрацията да послужат като оправдание за ограничаване на броя на секциите в чужбина.

Видеонаблюдение

Видеонаблюдение в реално време и видеозаснемане след обявяване края на изборния ден при преброяването на гласовете и съставянето на протокола се въвежда за първи път в българското изборно законодателство. Независимо от различните експертни становища „за“ и „против“, законовата разпоредба е факт и задължение на изборната администрация е да управлява този процес по начин, който няма да компрометира доверието в него. Необходимо е да се осигури максимална прозрачност на всеки аспект по въвеждане на видеонаблюдението, в това число да се информира обществеността колко е броят на изборните помещения, на които ще се монтира; каква е спесификацията на необходимите технически устройства и как ще бъдат осигурени / закупени; дали е възможно да се обезпечи навсякъде интернет връзка за видеонаблюдение в реално време; кой, по какъв начин и на каква платформа ще има достъп до видеонаблюдението; ще има ли технически лица, отговорни за монтирането, включването, първоначалното тестване и последващото снемане на записаната информация от камерите.

Не по-малко важно е да се съхрани доверието на избирателите, че тайната на вота няма да бъде нарушена и няма опасност от оказване на натиск. В тази връзка Общественият съвет препоръчва ЦИК и Министерския съвет да обезпечат убедителни гаранции, че по време на гласуването няма да има запис или излъчване, включително чрез физическо закриване на обектива на камерите.

Може да бъде изработен и отделен обучителен видеоклип във връзка с видеонаблюдението, който да е част от пакета материали, предназначени за обучение на СИК".

Филип Епитропов
304 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини