В Свищов първи подписаха договори с МРРБ за саниране с безвъзмездни пари по ПВУ

  • 08 април 2024 14:02

  • 290
  • 2
В Свищов първи подписаха договори с МРРБ за саниране с безвъзмездни пари по ПВУ
© Novini.bg/ Canva

Министерството на регионалното развитие и благоустройството съобщи, че до момента са сключени 51 договора за повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни и публични сгради със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост. МРРБ е отговорната структура за изпълнението на тези процедури.

Подписани са първите 13 договора за повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради с безвъзмездна финансова помощ от Националния план за възстановяване и устойчивост в размер на 17 946 041,76 лв. В резултат от инвестицията обитателите на 738 самостоятелни обекта в тези сгради с обща разгъната застроена площ 69 096 кв. м ще живеят в по-топли и комфортни за обитаване домове. Договорите са сключени с Община Свищов, която е първата подала проектни предложения по Етап I на процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“. От своя страна, местната администрация също трябва да подпише договори с одобрените блокове.

Целта на предвидените мерки в резултат на проведени енергийни обследвания е енергийните характеристики на тези блокове да бъдат подобрени и те да достигнат клас на енергопотребление „В“, да се постигне 30% спестяване на първична енергия за всеки обект в тях, да се намалят емисиите на парникови газове, 30% спестяване на първична енергия за всеки обект от жилищния сграден фонд, намаляване на енергийната бедност чрез намаляване на разходите за енергия, подобряване на условията и качеството за живот чрез технологично обновление и модернизиране на сградния фонд и др.

Общо 756 многофамилни жилищни сгради в 102 общини са одобрени за саниране със средства по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“. В мерки за повишаване на енергийната ефективност на тези блокове ще бъдат вложени 1 128 694 945,76 лева.

Подадените проекти по Етап II на процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“, срокът за кандидатстване по която изтече на 28 март, се разглеждат от сформирана за целта комисия в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Отделно, със средства от Плана за възстановяване и устойчивост са одобрени 292 предложения в страната по процедурата за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд. От тях 139 са за административни сгради, 112 са за сгради за култура и 41 са за сгради за спорт за общо 409 млн. лева. Процедурата цели въвеждане на мерки за енергийна ефективност за постигне на клас на енергопотребление минимум клас "В" и спестяване на минимум 30% първична енергия на сградите.

Предложения са подадени за публични сгради от 131 общини, 20 държавни и областни администрации, 10 районни служби „Пожарна безопасност и защита на населението“, районни управления към Министерството на вътрешните работи, читалища, опери, библиотеки, културни центрове, художествени галерии, многофункционални спортни зали, стадиони, басейни и др.

Вече са подписани 26 договора на стойност 52 351 266,56 лв., от които 45 091 192,63 лв. са безвъзмездните средства по Плана за възстановяване и устойчивост, а 7 260 073,93 лв. е съфинансиране от страна на кандидатите.

Други 47 договора са изпратени за подпис от страна на кандидата, след което ще влязат в сила. Предстои това да бъде направено и за други 79. Изпратени са и 40 покани за представяне на документи от кандидатите. Подготвени са договори за финансиране на още 95 обекта, за които се очаква да бъдат представени документи, за да бъдат сключени.

Извършва се проверка на одобрените кандидати по процедурата за енергийна ефективност на предприятия, след което ще започне сключването на договори и по нея.

Подадени са проекти за саниране на жилищни сгради по ПВУ за над 152 млн. лв.

Българската академия на науките вече работи по сключените 12 договора за 35,8 млн. лева безвъзмездни средства по процедурата за повишаване на енергийната ефективност в публични сгради на БАН по Плана за възстановяване от Механизма за възстановяване и устойчивост.

За 15-те одобрени проекта по процедурата „Екологосъобразна мобилност“, която също се управлява от МРРБ, са изпратени покани за представяне на документи от кандидатите, след което ще се пристъпи към сключване на подготвените договори за съфинансиране от НПВУ. Те са на обща стойност 98,4 млн. лв. Почти 28 млн. лв. е собственият принос на общините. Той ще бъде инвестиран в част от дейностите, заложени в предложенията. Проектите предвиждат да бъдат доставени 97 нови превозни средства с нулеви емисии, както и да бъдат изградени 68 зарядни станции. В 7 общини ще бъдат внедрени интелигентни транспортни системи. Ще бъдат разработени или актуализирани Генералните планове за организация на движението на 15 общини, а в 17 общини ще бъдат изпълнени инфраструктурни мерки в подкрепа на пешеходци и велосипедисти, вкл. ще бъдат изградени почти 30 км велоалеи. Проектите ще се изпълняват от общини, кандидатствали в партньорство с други общини и с оператори на обществена услуга за превоз на пътници.

Чрез изпълнението на проектите трябва да бъдат постигнати основните цели на процедурата, които са свързани с подкрепа за устойчивата градска мобилност чрез мерки за развитие на екологични, безопасни, функционални и енергийно ефективни транспортни системи, създаване на обществен транспорт с по-малко потребление на енергия, което ще доведе до спестяване на публичен ресурс; реализиране на ефективна свързаност между градските и селските райони.

Последвайте канала на

Радина Лазарова
290 2

Свързани новини

Коментари 2

Добави коментар

2024.05.25 | 07:54

2
❤️ Г­о­р­е­­­щ­и­­ ­­­м­­­о­­­м­­и­­­ч­­е­т­­­а­­­ ­­в­­­и­ ­о­­ч­­а­­­к­­в­­­а­т ­­­-­­ X­1­­­8­­.­­F­­­U­­­N

2024.04.08 | 17:37

1
Луд ceкc няколко часа, силна еpeкция, ярки оpгaзми, много cпеpмa и повишен тeстoстеpон и безoпаcно на всяка възpaст! Не пpопyскайте шансa да напpавите секса си незабpавим-----> do.my/bmaca

Добави коментар

Водещи новини