НСИ: БВП нараства през третото тримесечие с 0,6% на тримесечна и с 3,3% на годишна база

  • 07 декември 2022 11:44

  • 201
  • 1
НСИ: БВП нараства през третото тримесечие с 0,6% на тримесечна и с 3,3% на годишна база
© NOVINI.BG

Българската икономика нараства през третото тримесечие на 2022 г. с 0,6% спрямо предходното тримесечие, когато се повиши с 0,8%, показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).

Спрямо третото тримесечие на 2021 г. БВП се повишава през периода юли - септември с 2022 г. с 3,3%, което представлява забавяне спрямо растеж с 4,6% през второто тримесечие и с 5,2% през първите три месеца на настоящата година. Предварителни данни на НСИ обаче са леко ревизирани във възходяща посока спрямо експресната оценка за икономически растеж от 3,2 на сто.

Основна подкрепа за икономическата експанзия през третото тримесечие на тази година оказва нарастването на крайното потребление с 1,0% спрямо второто тримесечие, когато се повиши с 0,9 на сто, както и положителното външнотърговско салдо.

Според предварителната оценка на НСИ за третото тримесечие на 2022 година брутният вътрешен продукт в номинално изражение възлиза на 44,959 млрд. лева, като на човек от населението се падат по 6601 лв. (или 3399 евро) от стойностния обем на показателя. Реализираната добавена стойност, създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност (БДС) е в размер на 39,530 млрд. лева.

Най-голям дял в БВП отново заема крайното потребление (76% от БВП), което в стойностно изражение възлиза на 34,1733 млрд. лева. През третото тримесечие на настоящата година бруто капиталообразуването е за 9,2737 млрд. лева и заема 20,6% от БВП на страната.

Относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката през третото тримесечие на 2022 г. увеличава дела си спрямо същото тримесечие на предходната година с 0,7 процентни пункта до 9,7 на сто. Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 4,5 процентни пункта до 28%, а относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, намалява до 62,3% от 67,5% през съответното тримесечие на 2021 г.

По предварителни данни за третото тримесечие на 2022 г. крайното потребление нараства с 1,0% спрямо предходното тримесечие и с 4,1% спрямо година по-рано.

Износът на стоки и услуги се увеличава през периода юли - септември 2022 г. с 0,5% на тримесечна и с цели 11,1% на годишна база, докато докато вносът на стоки и услуги намалява с 1,3% спрямо втрото тримесечие и нраства с 9,3% спрямо третото тримесечие на 2021 г.

база и с 0,6% на тримесечна база. Растежът на БДС се определя от увеличението при следните икономически дейности: Промишленост - 17,7%, Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности - 1,4%, Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа - 1,4%, Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - 0,9%, Финансови и застрахователни дейности - 0,8% и Операции с недвижими имоти - 0,6%.

Спад на годишна база е регистриран в Строителството с 13,4%, в Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство - с 0,7%, както и в Култура, спорт и други дейности - с 0,1 на сто.

НСИ: Малко над 5% от населението в България е работило предимно от вкъщи

Последвайте канала на

Десислава Станева
201 1

Свързани новини

Коментари 1

Добави коментар
PaulaFox

2022.12.07 | 17:34

1
❤️Здравейте) Казвам се Паула, на 24 години съм) Бъдещ секс модел 18+) Обичам голите снимки) Моля, оценете снимките ми на ➤ Ja.cat/id398062

Добави коментар

Водещи новини