Търговският баланс за март е отрицателен в размер на 244,7 млн. евро, отчита БНБ

  • 18 май 2022 14:25

  • 250
  • 0
Търговският баланс за март е отрицателен в размер на 244,7 млн. евро, отчита БНБ
© Novini.bg/ Canva

Търговският баланс за март 2022 г. е отрицателен в размер на 244,7 млн. евро при дефицит от 312,3 млн. евро за март 2021 г. съобщава Българската народна банка.

За първото тримесечие на 2022 г. търговският баланс е отрицателен в размер на повече от 1,186 млрд. евро (1,6 на сто от БВП) при дефицит от 513 млн. евро (0,8 на сто от БВП) за същия период на 2021 г.

Износът на стоки за март е близо 4,2 млрд. евро, като нараства с 1,24 млн. евро (42,1 на сто) в сравнение с този за март 2021 г. 

Депозитите на нефинансовите предприятия в края на март са 610 000 броя, отчита БНБ

За януари - март 2022 г. износът е 10,6 млрд. евро (14,2 на сто от БВП), като нараства с 2,8 млрд. евро (36 на сто) в сравнение с този за същия период на 2021 г.

Вносът на стоки за март 2022 г. е над 4,42 млрд. евро, като нараства с 1,17 млрд. евро (36 на сто) спрямо март 2021 г. (3254,7 млн. евро). За януари – март 2022 г. вносът е повече от 11,85 млрд. евро (15,8 на сто от БВП), като нараства с 3,5 млрд. евро (41,8 на сто) спрямо същия период на 2021 г. 

Салдото по услугите е положително в размер на 306,6 млн. евро при положително салдо от 258 млн. евро за март 2021 г. За януари – март 2022 г. салдото е положително в размер на 865,2 млн. евро (1,2 на сто от БВП) при положително салдо от 749,9 млн. евро (1,1 на сто от БВП) за януари – март 2021 г. 

Текущата и капиталова сметка на страната за март е отрицателна и възлиза на 508,6 млн. евро при дефицит от 159,2 млн. евро за март 2021 г. За януари – март 2022 г. текущата и капиталова сметка е отрицателна и възлиза на 1,34 млрд. евро (1,8 на сто от БВП) при положително салдо от близо 270 млн. евро (0,4 на сто от БВП) за януари – март 2021 г. 

За март 2022 г. салдото по текущата сметка е отрицателно и възлиза на 347,4 млн. евро при отрицателно салдо от 234,4 млн. евро за март 2021 г. За януари – март 2022 г. текущата сметка е отрицателна и възлиза на 946,7 млн. евро (1,3 на сто от БВП) при положително салдо от 35,2 млн. евро (0,1 на сто от БВП) за януари – март 2021 г. 

Капиталовата сметка  за март е отрицателна и възлиза на 161,1 млн. евро при положителна стойност от 75,2 млн. евро за март 2021 г. За януари – март 2022 г. капиталовата сметка е отрицателна – 394 млн. евро (0,5 на сто от БВП), при положителна стойност от 227,7 млн. евро (0,3 на сто от БВП) за януари – март 2021 г.

Финансовата сметка за март 2022 г. е положителна в размер на 125,2 млн. евро при положителна стойност от 228,9 млн. евро за март 2021 г. За януари – март 2022 г. финансовата сметка е отрицателна - 482.7 млн. евро (0,6 на сто от БВП), при положителна стойност от над  1,5 млрд. евро (2,2 на сто от БВП) за същия период на 2021 г. 

Преките чуждестранни инвестиции в страната (отчетени в съответствие с принципа на първоначалната посока на инвестицията) по предварителни данни се увеличават със 112,5 млн. евро за март 2022 г., при увеличение с 41,5 млн. евро за март 2021 г. За януари – март 2022 г. преките чуждестранни инвестиции в страната нарастват с 1055,8 млн. евро (при увеличение с 244,1 млн. евро за януари – март 2021 г.). 

Радина Лазарова
250 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини