До момента по подмярка COVID 1 са кандидатствали над 31 000 стопани

Всички земеделски стопани, които са подали заявления за подпомагане в общинските служби "Земеделие" по подмярка 21.1 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 1" са легитимни и са в съответствие с Наредба 2 за прилагане на мярка 21 от ПРСР 2014-2020 г., съобщиха от ДФ "Земеделие".

Приемът по подмярката започна на 19 август и продължава до 21 септември 2020 г. До момента за финансова подкрепа са кандидатствали общо над 31 000 стопани, от които близо 15 000 са в сектор "Растениевъдство".

Над 1000 заявления са подадени в първия ден от приема по мярка COVID

В резултат на лоши метеорологични събития през 2020 г. са налице издадени констативни протоколи за напълно пропаднали площи. В някои случаи, тези площи не са заявени през Кампания 2020 по схемите по обвързано подпомагане. Те са заявени за подпомагане по СЕПП през Кампания 2020 и следва да се поддържат в добро земеделско и екологично състояние, отбелязват от фонда.

Предвид получени жалби от засегнати земеделски производители и искане от браншова асоциация в Министерство на земеделието, храните и горите, с Наредба за изменение и допълнение на Наредба номер 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания, са направени изменения в Наредба номер 2 от 2020 г. за прилагане на мярка 21 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19" от ПРСР 2014 - 2020 г.

Над 1000 заявления са подадени в първия ден от приема по мярка COVID

С направените изменения се предоставя възможност на близо 200 земеделски стопани, на които са издадени констативни протоколи за пропаднали площи през 2020 г., също да подадат заявления по мярката и проверката за допустимите площи през 2020 г. да се извършва въз основа на заявените по СЕПП площи, заети със земеделски култури от приложение щ 1 на Наредбата.

Направеното допълнение в чл. 10, т. 1, буква "а" от Наредба 2 от 2020 г. категорично не означава, че "всички заявления от производители на плодове и зеленчуци, подадени преди 3 септември, когато са обнародвани поправките, стават невалидни", обясняват от ДФ "Земеделие".

В чл. 9, ал. 2 от Наредбата е посочено, че всеки кандидат има право да подаде едно заявление за подпомагане само по една от подмерките.

Във връзка с гореизложеното, кандидатите, подали своите заявления по подмярка 21.1 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 1", не е необходимо да подават наново заявления за участие по подмярката. Уточненията се правят във връзка на неверни публикации в агромедиите, посочват от фонда.

От ДФ "Земеделие" припомнят, че подмярка COVID 1 е с бюджет 93,5 млн. лева и обхваща секторите - "Плодове и зеленчуци", "Маслодайна роза", "Винени лозя", "Декоративни растения", "Животновъдство" (говеда, биволи, овце и кози) и "Пчеларство".

Коментари

Напиши коментар

Спорт

още

Водещи новини

още

Още новини

още

Най-четени

Най-коментирани

Икономика

още

Анкета

Каква ще бъде учебната година заради COVID-19?

Каква ще бъде учебната година заради COVID-19?

Избрано от Интернет