С бюджет от 2,9 млн. лева започва приемът на предложения по подмярката 5.1 за публични субекти в рамките на ПРСР

10 февруари 2021 18:02

С бюджет от 2,9 млн. лева започва приемът на предложения по подмярката 5.1 за публични субекти в рамките на ПРСР
© bulphoto (архив)
469 1

Започна приемът за проектни предложения по подмярката 5.1 "Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития" от мярка 5 "Възстановяване на селскостопански производствен потенциал, претърпял щети в резултат на природни бедствия, и въвеждане на подходящи превантивни мерки" от ПРСР /2014-2020 г./. Бюджетът по приема е 2 933 700 лв.

Максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 1 222 375 лв., съобщават от фонд "Земеделие".

ДФ "Земеделие" отсрочва заемите на животновъдите и отпуска 6 млн. лв. кредит за семена и торове на зеленчукопроизводителите

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП). Крайният срок за подаване на проектни предложения е 10 май 2021 г. Допустимите кандидати са Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ) и Изпълнителната агенция "Борба с градушките" (ИАБГ).

Целите на процедурата са осигуряването на възможност на БАБХ и НДНИВМИ за инвестиции, свързани с превантивни дейности за засилване на контрола, повишаване на капацитета и оптимизиране на времето за реакция, което ще ограничи риска от възникване на усложнени епизоотични ситуация в бъдеще.

Реализирането на специфични инвестиции от страна на ИАБГ ще позволи да се подобри работата на противоградовата защита в страната и ранното предупреждение за опасни неблагоприятни метеорологични явления. По подмярката 5.1 стартират две процедури - за частни и публични субекти. От ДФЗ припомнят, че на 2 февруари т. г., с бюджет от 23,5 млн. лв., започна приемът по подмярката 5.1, насочен към повишаване на биосигурността в земеделските стопанства. Крайният срок за подаване на проектни предложения по тази процедура е 5 май 2021 година.

Мая Йорданова
469 1

Свързани новини

Коментари (1)

Добави коментар
Anaa20

2021.04.10 | 03:59

94800
­­В­и­ж­­­т­­­е­ ­м­­­о­я­т­­­а­­ ­­­т­­и­й­н­­ ­­п­у­т­к­­­а­­­ ­-­­­ ­­­W­­­W­­­W­­.­­­B­G­1­­­7­­­.­C­­­L­U­­­B­

Добави коментар

Водещи новини