Стартира Кампанията по директни плащания за 2024 г.

  • 25 април 2024 20:06

  • 1081
  • 1
Стартира Кампанията по директни плащания за 2024 г.
© Bulphoto (архив)

Стартира Кампанията по директни плащания за 2024 г. Земеделските стопани могат да очертават площите си, заявяват животни и схеми за подпомагане в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК).

Фермерите следва да подават заявленията си, без да ги приключват, в общинските служби по земеделие. Това стана възможно след като от Министерство на земеделието и храните публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания и Наредба № 4 от 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни.

Двата нормативни акта уреждат правилата за проверки, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции. Изменението е на база предложените промени в интервенциите под формата на директни плащания в рамките на първо изменение на Плана.

EК одобри държавна помощ за напояване на земеделски култури за 2024 г.

С промяната в Наредба № 4 от 2023 г. се предвижда срокът за подаване на заявления в настоящата кампания е до 24 юни 2024 г. Целта е да бъдат създадени всички необходими условия за правилно администриране на интервенциите за директни плащания, както и осигуряване на възможност за земеделските стопани да се запознаят с променените изисквания и условия за подпомагане преди подаване на заявления.

Предложенията по Наредба № 3 включват изменения в условията за допустимост по интервенциите за обвързано с производството подпомагане на доходите за животни, в частта за реализация на продукция. Те предвиждат да бъдат извършвани административни проверки за наличие или липса на регистрация в системите за регулиране на пазара в сектор „Мляко“, както и в Системата за идентификация и регистрация на животните на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за установяване на движение на животните в сектор „Месо“. Целта е да се установи дали кандидатите извършват активна стопанска дейност. Създава се нова интервенция за обвързано с производството подпомагане на доходите за производство на семена от картофи.

Специфичната подкрепа ще даде възможност за постигане на балансирана себестойност за производителите на семена и картофопроизводителите, както и за осигуряване на по-лесен достъп на фермерите до посадъчен материал, адаптиран към условията в страната. В екосхемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал, при насърчаване на зелено торене и органично наторяване, са разграничени междинните и покривните култури, които са на полето в различните периоди. Към схемата за екологично поддържане на трайните насаждения са добавени две нови дейности, които са приложими за междуредията на трайните насаждения.

Включена е възможност за поддържането им с естествена растителност. Към допустимите за подпомагане култури по екосхемата за разнообразяване на отглежданите култури са добавени нови видове трайни насаждения, които да се приемат за една култура. За да се облекчат изискванията към фермерите делът на основната култура е завишен до максимум 95%, в сравнение с 2023 г. - 90%.

Крайният срок за предоставяне на предложения и коментари по публикувания документ е до 20 май 2024 г., включително, с него може да се запознаете: тук

Последвайте канала на

Мая Йорданова
1081 1

Свързани новини

Коментари 1

Добави коментар

2024.05.25 | 07:01

1
❤️ Г­о­­р­е­­щ­­­и­­ ­­м­­о­­м­и­­ч­е­­т­­а­­ ­в­и­­­ ­­о­­­ч­­а­­­к­­­в­­а­­­т ­­-­ X­­­1­­­8­­­.­­­F­­­U­N

Добави коментар

Водещи новини