Заместник-министър Бурджев: Извървяхме дълъг път и сега имаме завършена Оперативна програма за морско дело, рибарство и аквакултури за периода 2021 – 2027 г.

  • 27 юни 2022 19:49

  • 518
  • 0
Заместник-министър Бурджев: Извървяхме дълъг път и сега имаме завършена Оперативна програма за морско дело, рибарство  и аквакултури за периода 2021 – 2027 г.
© МЗХ

„Въпреки сложната политическа и икономическа ситуация екипът, ангажиран с подготовката на Програмата за морско дело, рибарство  и аквакултури за периода (ПМДРА) 2021-2027 не е спирал своята интензивна работа. Беше извървян дълъг път, но в момента разполагаме със завършен вариант на ПМДРА, който е съобразен с новите европейски политики и стратегии, и който вариант преди да изпратим официално към ЕК, днес ще проведем  финално публично обсъждане по него“. Това заяви заместник-министърът на земеделието Стефан Бурджев, по време на откриването на деветото заседание на Тематичната работна група за разработване на Програма за морско дело, рибарство  и аквакултури за следващия  програмен период на ЕС 2021 – 2027 г., събощиха от министерството на земеделието

Участниците в Тематичната работна група предоставиха  мандат на Ръководителя на Управляващия орган на Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. да внесе проекта на програма в Европейската комисия и да проведе преговорите за окончателно и одобряване.

Аграрният заместник-министър, представи на участниците в заседанието кратко резюме на всеки един от четирите приоритета в програмата. В предложения за обществено обсъждане трети вариант са отразени и неформалите коментари, получени от Европейската комисия.

„Общият бюджет на Програмата е 115 298 345 млн. евро или 225 500 504 млн. лева безвъзмездна финансова помощ, като разпределеният финансов ресурс от Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (EФМДРА) е в размер на 84 944 698 млн. евро или 70% от общия бюджет, а националното съфинансиране е 30 353 646 млн. евро или 30% от бюджета на ПМДРА 2021 – 2027 г.“, уточни заместник-министър Бурджев.

По Приоритет 1 „Насърчаване на устойчивото рибарство и на възстановяването и опазването на водните биологични ресурси“ са предвидени 38 820 436 евро БФП или 32 % от бюджета на ПМДРА 2021 – 2027 г.

По Приоритет 2 „Насърчаване на устойчивите дейности, свързани с аквакултурите и на преработването и предлагането на пазара на продукти от риболов и аквакултури, като по този начин се допринася за продоволствената сигурност в Съюза“ отделеният финансов ресурс е на стойност 49 467 674 евро БФП или  41% от бюджета на Програмата.

По Приоритет 3 „Осигуряване на условия за устойчива синя икономика в крайбрежните, островните и вътрешните райони и насърчаване на развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури“ предвидените средства са в размер на 24 369 914 евро БФП или 20% от бюджета на ПМДРА 2021-2027 г.

По Приоритет 4 „Укрепване на международното управление на океаните и създаване на предпоставки за безопасността, сигурността, чистотата и устойчивото стопанисване на моретата и океаните“ са разпределени 1 510 571 евро БФП или 1% от бюджета на ПМДРА.

След официалното одобрение на ПМДРА 2021 – 2027 г. от Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз и от Министерския съвет, Програмата ще бъде изпратена официално на Европейската комисия.

На заседанието бе посочено, че все още тече и общественото обсъждане по нея, като заинтересованите страни могат да изпращат бележки и коментари в срок до 29 юни 2022 г.

Земеделският министър: ЕК дава положителна оценка на стратегическия ни план

 

Последвайте канала на

Валери Зайцев
518 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини