КЗК разреши на "Юнайтед медия" да придобие и "Вестник Телеграф" ЕООД

  • 18 януари 2021 17:34

  • 777
  • 0
КЗК разреши на "Юнайтед медия" да придобие и "Вестник Телеграф" ЕООД
© Pixabay

Kомисията за защита на конкуренцията разреши на „Юнайтед Медия“ С.а.р.л., Люксембург да придобие едноличен контрол върху „Вестник Телеграф“ ЕООД и съвместен върху „Издателска къща Борба“ АД.

 Предвид паралелното производство по преписка № КЗК/883/2020 г. за придобиване на едноличен контрол от страна на „Юнайтед Медия“ С.а.р.л., Люксембург върху „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД и дъщерните му дружества, Комисията разгледа и осъществяваната от Групата Нова дейност, за да открои пазарите, върху които концентрацията ще окаже въздействие. КЗК установи, че сделката ще доведе до хоризонтално припокриване на пазарите на интернет и на печатна реклама в страната. Комисията анализира и вертикалните ефекти на тези пазари с пазара на мобилни телекомуникационни услуги, на който оперира придобиващата контрол група.

КЗК разреши на "Юнайтед медия" да придобие „Нова Броудкастинг Груп“

Предвид липсата на водещи пазарни позиции на участниците в концентрацията на пазарите на интернет и печатна реклама, както и на БТК при предоставянето на мобилни телекомуникационни услуги и отсъствието на телекомуникационния сектор сред водещите рекламодатели, Комисията прие, че нотифицираната сделка не води до антиконкурентни хоризонтални и вертикални ефекти. Реализирането на концентрацията е основно в насока разширяване и диверсификация на продуктовото портфолио на „Юнайтед груп“ в България.

Пълният текст на решение № 39/14.01.2021 г. може да видите тук.

Последвайте канала на

Филип Епитропов
777 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини