Първата обявена процедура по Плана за възстановяване и устойчивост е на стойност 260 млн. лв.

  • 01 юли 2022 19:30

  • 2242
  • 1
Първата обявена процедура по Плана за  възстановяване и устойчивост е на стойност 260 млн. лв.
© Novini.bg
Слушай новината Слушай новината

Министерство на иновациите и растежа обявява за обществено обсъждане първата процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост. Процедурата е за „Технологична модернизация за малки и средни предприятия“ с общ бюджет от 260 млн. лв., съобщават от ведомството.

Това е първата мярка, насочена директно в подкрепа на бизнеса и финансирана по Програмата за икономическа трансформация по ПВУ, която се изпълнява от Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" към Министерството на иновациите и растежа.

Министър Лорер: Промяната, която се случи е безпрецедентна и на опозицията това не им харесва

Министър Даниел Лорер коментира, че основната цел на процедурата е да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига чрез предоставяне на безвъзмездни средства на МСП.

„Очакваният ефект е възстановяване на икономическия потенциал на предприятията от периода преди COVID пандемията и създаване на условия за растеж и развитие на предприятията чрез цифровизация на производствените процеси с цел разширяване или диверсификация на дейността на МСП“, допълни той.

По мярката ще могат да кандидатстват юридически лица или еднолични търговци с приключили финансови 2019, 2020 и 2021 г., които са заявили подкрепа по приоритетни сектори съгласно Националната стратегия за МСП. Безвъзмездните европейски средства ще покриват максимум 50% от разходите по проектите. Предприятията ще могат да кандидатстват за придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет и/или разнообразяване на предлаганите продукти/услуги.

Минималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране на индивидуален проект е 50 000 лв., а максималният такъв е диференциран в зависимост от категорията на предприятието както следва: 200 000 лв. за микропредприятия; 350 000 лв. за малки предприятия и 600 000 лв. за средни предприятия.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения чрез Информационната система за Механизма за възстановяване и устойчивост (ИСУН 2020, раздел „Национален план за възстановяване и устойчивост“).

Проектът на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура „Технологична модернизация“ освен на адрес - https://opic.bg/public/news/ministerstvo-na-inovatsiite-i-rastezha-obyavyava-za- obshchestveno-obszhdane-protsedura-tekhnologichna-modernizatsiya е публикуван за обществено обсъждане и в Информационната система за Механизма ИСУН 2020.

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 11.07.2022 г. (включително) на следната електронна поща: public.consultation@mig.government.bg

Мая Йорданова
2242 1

Свързани новини

Коментари 1

Добави коментар
Еми

2022.07.02 | 05:50

1
евала, ето конкретен проект за реална помощ на технологичните стартапи.

Добави коментар

Водещи новини