МБАЛ-Самоков с позиция след смъртния случай на пациент

  • 23 септември 2022 18:13

  • 1233
  • 0
МБАЛ-Самоков с позиция след смъртния случай на пациент
© gettyimages
Слушай новината Слушай новината

МБАЛ-Самоков излезе с позиция след смъртния случай на пациент в Спешния център в града.

Оттам заявиха, че към настоящия момент болницата в Самоков няма регистрирано спешно отделение в съответствие с действащата Наредба от 2017 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина“.

Във връзка с множество постъпили в Министерството на здравеопазването въпроси относно оказването на спешна медицинска помощ в болницата в Самоков информираме:

“МБАЛ – Самоков“ има издадено разрешение за осъществяване на лечебна дейност № МБ-253/17.08.2016 г.

Съгласно издаденото разрешение за дейност в МБАЛ Самоков е разкрито и осъществява дейност Спешно отделение – с първо ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Спешна медицина“, утвърден с отменената наредба. Лечебното заведение е трябвало до края на 2017 г. да подаде заявление и приведе дейността на спешното си отделение с новия медицински стандарт „Спешна медицина“.

До настоящия момент няма информация за предприети административни действия от ръководството на МБАЛ – Самоков за подаване на заявление и документи за промяна в обстоятелствата на издаденото разрешение за осъществяване на лечебна дейност, с оглед спазване срока за привеждане в съответствие на разкритото Спешно отделение с изискванията на стандартите по спешна медицина.

Това означава, че към настоящия момент болницата в гр. Самоков няма регистрирано спешно отделение в съответствие с действащата Наредба № 3 от 2017 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина“.

Към настоящия момент МБАЛ Самоков има сключен договор за оказване на медицинска помощ на пациенти със спешни състояния, с който болницата се задължава да оказва диагностика и лечение на спешно болен пациент по искане на дежурния екип от филиала за спешна медицинска помощ. Такъв договор болницата е имала и през 2021 г.

Обръщаме внимание, че с редица писма на Министерството на здравеопазването до директорите на регионалните здравни инспекции е изисквано да укажат на ръководителите на лечебните заведения да предприемат необходимите административни действия за своевременно привеждане на дейността на лечебните заведения в съответствие с изискванията на действащите медицински стандарти и актуализиране на издадените разрешения за осъществяване на лечебна дейност.

Мъж почина пред Спешния център в Самоков

Последвайте канала на

Мая Йорданова
1233 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини