Как са били договорени доставките за ваксините?

23 януари 2021 11:28

Как са били договорени доставките за ваксините?
© Булфото, архив
1637 2

В продължение на месеци Европейската комисия работи за изграждане на портфейл от няколко ваксини, основани на различни технологии, на справедлива цена. Един общ портфейл от разнообразни ваксини увеличава максимално шансовете ни да си ги набавим в необходимите количества и възможно най-бързо. Това се казва в публикувана на сайта на Европейската комисия информация относно хронологията на преговорите за ваксините срещу коронавируса.

Всичко по темата:
Епидемията коронавирус (COVID-19) 20615

Изборът на няколко доставчици увеличава вероятността за по-бърз достъп до една или няколко работещи ваксини. Освен това, когато държавите преговарят заедно, те имат по-голяма покупателна способност и могат да постигнат по-изгодни условия, например цена и срокове за доставка. 

Към момента портфейлът от ваксини на ЕС възлиза на общо 2,3 милиарда дози — повече от достатъчно, за да бъде подсигурено цялото население на ЕС, уточняват от ЕК.

Всички държави членки ли бяха съгласни с този подход?

Всички държави членки одобриха този подход, който е в основата на стратегията на ЕС за ваксините. На Европейския съвет през юни 2020 г. държавите членки на Европейския съюз възложиха на Комисията да организира съвместното снабдяване с ваксини. В резултат Европейската комисия започна разговори с най-обещаващите производители на ваксини.

Кой провежда преговорите?

Преговорите с доставчиците на ваксини се водят от Комисията, подпомагана от съвместен екип за преговори. Членовете на съвместния екип за преговори, в който има представители на седем държави членки, се назначават от управителен комитет. Управителният комитет обсъжда и прави преглед на всички аспекти на предварителните споразумения за закупуване, преди те да бъдат подписани. Всички държави — членки на ЕС, имат свои представители в този комитет, който заседава ежеседмично.

Как се договарят предварителните споразумения за закупуване?

Най-напред екипът за преговори провежда проучвателни разговори с дружеството, за да установи дали има достатъчно общи допирни точки за задълбочаване на преговорите с цел сключване на договор. Ако случаят е такъв, на дружеството се изпраща покана за представяне на оферта, а то на свой ред трябва да излезе с предложение.

Към сключване на споразумение за предварително закупуване се пристъпва, когато и двете страни са финализирали работата по договора. Провеждат се обсъждания с управителния комитет, който трябва да даде съгласието си. За сключването на споразумението за предварително закупуване се изисква одобрението на Комисията.

Ако в споразумението за предварително закупуване се предвижда задължение за държавите членки да закупят определен брой дози ваксини, те разполагат с пет работни дни, за да посочат дали желаят да се откажат. Договорът се подписва само когато поне четири държави членки са готови да се обвържат с него.

Каква е разликата между споразумение за предварително закупуване и договор за доставка?

По време на преговорния процес държавите членки съобщават на Комисията какви количества от дадена ваксина желаят да поръчат. 

Те обаче са длъжни да ги закупят, когато ваксините са налични и се докаже тяхната безопасност и ефективност. Комисията не подписва договори за доставка в отделните държави. Предварителните споразумения за закупуване позволяват на Комисията да подсигури определен брой дози. Впоследствие държавите членки са отговорни да закупят посочените дози, да активират евентуалните опции от предварителното споразумение за закупуване с цел поръчка на допълнителни дози и да сключат конкретни договори с дружествата.

Какви са резултатите от този съвместен подход до момента?

ЕС е подсигурил 2,3 милиарда дози въз основа на споразуменията с шест различни дружества:

BioNTech-Pfizer — за до 600 милиона дози;

AstraZeneca — за до 400 милиона дози;

Sanofi-GSK — за до 300 милиона дози;

Johnson & Johnson — за до 400 милиона дози;

CureVac — за до 405 милиона дози;

Moderna — за до 160 милиона дози.

Освен това Комисията приключи разговорите с Novavax — за до 200 милиона дози, и с Valneva — за до 60 милиона дози. Произвежданите от две от тези дружества ваксини са одобрени и пуснати на пазара от Комисията: BioNTech/Pfizer (21 декември 2020 г.) и Moderna (6 януари 2021 г.).

Кой одобрява ваксините?

Разработчиците на ваксини, които желаят да пуснат ваксина на пазара в ЕС, трябва първо да поискат разрешение за употреба на ваксината. Искането се подава до Европейската агенция по лекарствата (EMA), която оценява безопасността, ефикасността и качеството на ваксината. Ако EMA издаде положителна препоръка, Комисията може да пристъпи към разрешаване на търговията на ваксината на пазара на ЕС.

Какви бяха критериите за решението кои ваксини да бъдат поръчани?

Основните съображения бяха производственият капацитет и способността за навременна доставка. Сред останалите критерии са въпроси, свързани с отговорността по отношение на всички договори, и цената. При вземането на решение дали да бъде сключено предварително споразумение за закупуване бяха взети предвид следните критерии, които не са изчерпателни:

- надеждност на използвания научен подход и технология

- бързина на доставка в големи количества, капацитет, срокове за доставка

- логистични предизвикателства, тракт за охлаждане и др.

- разходи

- отговорност

- обхващане на различни технологии с цел максимално увеличаване на шансовете за успешен кандидат

- глобална солидарност, т.е. ангажимент за предоставяне на бъдещи дози ваксини на държавите с по-ниски и средни доходи

Каква е цената на ваксината?

Ваксините трябва да бъдат финансово достъпни. Това също е причина да подходим към този въпрос заедно като екип: така разходите за всеки един от нас намаляват и ние се оказваме в по-силна позиция за преговори.

Ваксина при рак и автоимунни заболявания - какви са препоръките?

Що се отнася до цените, всички дружества изискват тази чувствителна търговска информация да остане поверителна между страните по договора.

Подробностите по сключените договори са известни на Комисията и на всички 27 държави членки, които вземат решенията за предпочитаната от тях ваксина и плащат покупната цена.

Дори след като са сключили договор с ЕС производителите продължават да имат изгода да предлагат своите ваксини на световния пазар по възможно най-добрия начин. Затова е в законен интерес на дружествата, които са направили много големи инвестиции в научни изследвания и в производствен капацитет, условията по договорите с ЕС да не са публично достъпни по време на този етап на интензивна глобална надпревара. Заради договорни задължения Комисията не може на настоящия етап да посочи конкретната цена за доза.

Разкриха ли вече откъде е дошъл COVID-19?

Комисията мобилизира средства за увеличаване на производствения капацитет на доставчиците, с които е подписала предварителни споразумения за закупуване. Тя отпусна над 2 милиарда евро от Инструмента за спешна подкрепа. Държавите членки се споразумяха да допринесат с допълнителни 750 милиона евро.

Важен аргумент и принцип е цената на ваксината да е една и съща за всички държави — членки на ЕС, напомнят от МЗ.

Кой решава колко ваксини да получи дадена държава?

Още в началните етапи от преговорите с дадено дружество държавите членки посочват дали се интересуват от определена ваксина и какви количества биха искали да закупят.

След сключването на договора ваксините се разпределят по алгоритъм, основан на броя на населението. В резултат държавите членки получават ваксини при едни и същи условия — на пропорционална основа и на еднаква цена.

Държавите членки може да коригират помежду си количествата ваксини в зависимост от своите нужди. Например дадена държава членка може да реши да не купува допълнителни ваксини от договорените опции, в който случай други държави членки може да се възползват от тези опции и да закупят повече бройки от тази конкретна ваксина.

Кой поръчва ваксините?

Държавите възлагат поръчки директно на доставчиците на ваксини, като посочват например времето и мястото на доставка и уточняват логистичните аспекти.

Кой разпространява ваксините?

Производителите осигурят доставките до националните разпределителни центрове. По-нататъшното разпределение до ваксинационните центрове се осигурява от държавите членки, които са отговорни и за ваксинирането на населението.

Производителите разполагат ли с достатъчен капацитет за производство на ваксини?

В ЕС вече съществува значителен капацитет за производство на ваксини. Комисията оказа и продължава да оказва подкрепа за увеличаване на производствения капацитет.

Тя съсредоточи парична подкрепа за първоначалните етапи от изграждането на производствения капацитет на всички доставчици на ваксини, с които е сключила договори, което позволи да бъдат произведени повече ваксини. Европейската инвестиционна банка предоставя допълнителна финансова подкрепа, обезпечена от бюджета на ЕС. Такъв е например случаят с CureVac и BioNTech. 

Капацитетът за извършване на доставки в рамките на ЕС е също един от основните критерии, които се вземат предвид при започването на преговори с дружествата.

Вижте още подробности, предоставени за целия процес на доставките на ваксините срещу COVID-19, ТУК

Всичко по темата:
Епидемията коронавирус (COVID-19) 20615

Повече за Коронавирус

corona
Novini.bg
1637 2

Свързани новини

Свързани видеа

Коментари (2)

Добави коментар
БЕЗПЛАТНИ Е-КНИГИ

2021.01.23 | 14:39

134555
bg-biblioteka.blogspot.com
приказки от чекмеджето

2021.01.23 | 13:26

134402
Не знам какви ваксини са договорирани и/или/ капарирани, но в братска Румъния ваксинираните са 10-12 пъти повече от България. Тези медийни милиони, които се давали за ваксини, за лекарства, са пинизи .Дано да не отиват в чекмедже-банк .

Добави коментар