Опасност от отравяне на водите и почвата: жителите на Божурище срещу планиран добив на злато в района

  • 19 април 2024 14:21

  • 799
  • 2
Опасност от отравяне на водите и почвата: жителите на Божурище срещу планиран добив на злато в района
© Freepik

Процесът на златодобив включва използването на химикали като цианиди и тежки метали, които замърсяват околната среда и водните ресурси. Това води до отравяне на водите и почвата, увреждане на местната флора и фауна и цялостно - до негативно въздействие върху екосистемите. Замърсяването ще остане за десетилетия напред. 

Поради това и ред други съображения, жителите на Община Божурище се обявиха против оланиран добив на злато и други ценни метали в района.

Използването на водни ресурси за процесите на златодобив може да намали достъпа до питейна вода и водни източници, които както добре знаем са жизнено важни заа оцеляването ни. Опасност има и за здравето на хората заради излагането на тежки метали като цианид и живак. Минодобвините дейности в открит рудник причиняват също сериозно замърсяване на въздуха с фини прахови частици и токсични газове, които от своя страна пряко причиняват дихателни заболявания. 

Огромна е заплахата и за земеделските производители и качеството на реколтата. Откритият способ за добиване на полезни изкопаеми води води и до пълно обезлесяване в района. Една от приоритетните за инвеститора площадки е "Росоман". Тя се намира между селата Златуша и Росоман. На мястото на площадката за добив на ценни метали има гора. При стартиране на дейностите ще се стигне и до намаляване на популациите на животни, птици и насекоми, които ще загубят дома си. 

България има залежи от тонове злато

Проектът за златодобив застрашава и интересите на местния бизнес. Предвижда се част от бъдещите мини да са в близост до находища на минерална вода в Община Божурище и район "Банкя", който е балнеоложки и възстановителен център повече от век. 

София ще бъде пряко засегната от действащи открити мини в толкова голяма близост. Най-чести за столицата са северозападните и западните ветрове, които ще донасят фини прахови частици и токсични газове от бъдещите мини. 

До края на март месец т. г. на територията на площ "Златуша" инвеститорът е извършил различни и много на брой проучвания. Резултатът от тях е, че на площадка "Росоман", освен наличие на ценни метали, са установени и канцерогенни за човека и околната среда елементи като арсен, живак, антимон и талий. 

Жителите на общината са внесли писмо с възражения до Министерството на енергетиката и останалите отговорни институции.

Последвайте канала на

Теодора Павлова
799 2

Свързани новини

Коментари 2

Добави коментар

2024.05.25 | 07:20

2
❤️ Г­о­р­­е­­­щ­­­и­ ­­м­­о­­м­и­­ч­е­­­т­а­­­ ­­­в­и­­ ­о­­ч­­а­­­к­­­в­­а­­­т ­-­­­ X­1­­­8­.­­F­­U­­­N

2024.04.19 | 16:37

1
Стpacтен и дълъг ceкc със cилен щpaнг, яpки оpгaзми, много cпеpмa, контpoл на еякyлaциятa, пoвишен тестoстеpoн и бeзoпаснo на вcякa възpaст! Вcичко тoва в eдна кaпcyла, кoято ще нaпpави ceкca ви нeзабpавим.====> use.my/sman

Добави коментар

Водещи новини