През 2020 г. емисиите на парникови газове в ЕС са по-малко спрямо 1990 г.

  • 23 август 2022 16:28

  • 488
  • 1
През 2020 г. емисиите на парникови газове в ЕС са по-малко спрямо 1990 г.
© Pixabay

Емисиите на парникови газове са резултат от човешки дейности и причиняват изменение на климата. Европейският съюз е амбициозен участник в глобалните усилия за борба с изменението му, намалявайки емисиите си на парникови газове, като дори се ангажира до 2050 г. да стане климатично неутрален. Това пише в най-новата си публикация европейската статистическа агенция Евростат, позовавайки се на данни, изготвени от Европейската агенция по околна среда (ЕАОС).

Данните сочат, че емисиите на парникови газове в ЕС намаляват в повечето сектори, с изключение на транспорта, включващ международната авиация. Емисиите, отделени в сектор "транспорт" са се увеличили със 7 на сто или 50 милиона тона въглероден еквивалент през 2020 г. в сравнение с 1990 година, допълва БТА.

За същия период като цяло ЕС успя да намали емисиите си на парникови газове с 1546 милиона тона въглероден еквивалент. Най-голямото намаление като абсолютно число на емисиите се наблюдава при изгарянето на горива в сектор "енергетика" (-657 милиона тона въглероден еквивалент), основно при производството на електричество и топлинна енергия. След него се нареждат "производствената промишленост и строителството" (-322 милиона тона въглероден еквивалент) и "домакинствата, търговията и институциите" (-215 милиона тона въглероден еквивалент). В процентно съотношение към 1990 г. през 2020 г. трите сектора отбелязват спад на емисиите съответно с 46 на сто, 44 на сто и 29 на сто. 

Неконтролираното изпускане на замърсители в атмосферата от горива бележи най-силен процентен спад (-59 на сто), но делът му в общите емисии на парникови газове в ЕС е много по-малък - едва 1,8 на сто. 

Замърсяването на околната среда е свързано с 10 процента от случаите на рак в Европа, сочи доклад

Отделените емисии от страните членки на Евросъюза през 2020 г. са 3354,1 милиона тона въглероден еквивалент, което представлява 10-процентов спад спрямо 2019 г., когато бяха емитирани 3734,5 милиона тона въглероден еквивалент. Най-голям замърсител с парникови газове в ЕС през 2020 г. е Германия (742,5 млн. тона въглероден еквивалент), следвана от Франция (401,1 млн. тона въглероден еквивалент), Италия (385,1 млн. тона въглероден еквивалент) и Полша (377,4 млн. тона въглероден еквивалент).

В България отделените парникови газове през 2020 г. са 49,6 милиона тона въглероден еквивалент или с 12 на сто по-малко в сравнение с година по-рано, когато бяха 60,2 милиона тона въглероден еквивалент.

Цветелина Кирилова
488 1

Свързани новини

Коментари 1

Добави коментар
любопитко

2022.08.23 | 19:40

1
а спрямо 1878 сигурно са още по-малко...

Добави коментар

Водещи новини