Съветът на ЕС попълни състава на Европейската прокуратура

  • 27 юли 2020 19:28

  • 848
  • 1
Съветът на ЕС попълни състава на Европейската прокуратура
© Pixabay

Съветът на ЕС днес съобщи, че назначава обвинителите в Европейската прокуратура. В приложения списък България е представлявана от Теодора Георгиева, съобщи БТА.

Назначени са общо 22 прокурори, които ще образуват колегията на Европейската прокуратура. Заедно с европейския главен прокурор, те ще осъществяват надзор на разследванията и повдигането и поддържането на обвинение. Европейската прокуратура ще бъде независима институция на ЕС и ще отговаря за разследването, наказателното преследване и предаването на съд за престъпления срещу финансовите интереси на Общността. Такива престъпления са измами, корупция, трансгранични измами с ДДС на стойност над 10 милиона евро. Европейската прокуратура ще извършва разследвания и наказателно преследване, и ще упражнява правата на прокурор в съдилищата на държавите от ЕС.

Европейските прокурори се назначават за срок от шест години, който не подлежи на подновяване. В края на този срок Съветът на ЕС може да реши да удължи правомощията най-много с три години.
Европейските прокурори от една трета от държавите в ЕС, определени чрез жребий, ще имат мандат от три години без право на подновяване. Това важи за прокурорите от Гърция, Испания, Италия, Кипър, Литва, Холандия, Австрия и Португалия.

Главният прокурор на ЕС: Вече приключени дела за злоупотреба с евросредства ще бъдат преразглеждани

Всяка държава от ЕС предлага кандидати за длъжността европейски прокурор. Кандидатите трябва да бъдат действащи служители на прокуратурата или на съдебната система на съответната държава, като тяхната независимост трябва да не подлежи на съмнение. Те следва да притежават необходимата квалификация за заемане на висши длъжности в прокуратурата или в съдебната система в съответните страни. Европейските прокурори трябва да притежават необходимия практически опит в областта на националните правни системи, финансовите разследвания и международното съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси.

Комисията за подбор изготви мотивираните становища и класирането за всеки от представените кандидати, които отговарят на условията. След получаване на становищата Съветът на ЕС избра и назначи един от кандидатите за европейски прокурор за всяка от участващите държави, се посочва в съобщението.

Лаура Кьовеши е утвърдена за главен прокурор на ЕС

Миналата година Съветът на ЕС и Европейският парламент назначиха Лаура Кьовеши за първи европейски главен прокурор. В Европейската прокуратура участват 22 държави от ЕС - Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чехия, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Испания. Европейската прокуратура е със седалище в Люксембург и се очаква да започне работа в края на тази година.

Филип Епитропов
848 1

Свързани новини

Коментари 1

Добави коментар
айде дано ама надали -

2020.07.27 | 20:52

1
дано се пробудят от зимен сън

Добави коментар

Водещи новини