Близо 51 млн.лв. се предвиждат за финансиране на културно-исторически проекти

  • 13 септември 2021 19:52

  • 1021
  • 1
 Близо 51 млн.лв. се предвиждат за финансиране на културно-исторически проекти
© Булфото, архив

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Захари Христов се срещна със заместник-министрите на културата Весела Кондакова и Пламен Славов, за да обсъдят възможностите за финансиране на проекти в областта на културата по програмата за развитие на регионите в настоящия и следващия програмен период и по програмите за европейско и териториално сътрудничество. Това съобщиха от пресцентъра на МРРБ.

Да бъдат финансирани общо 72 културни обекта за близо 51 млн.лв. предвижда новата Програма за развитие на регионите 2021 - 2027. Целта е да бъдат привлечени над 480 хил. посетители в тези инфраструктурни обекти.

През новия програмен период по Програмата за развитие на регионите, по първия приоритет - интегрирано градско развитие, се предвижда да бъдат финансирани културни проекти в десетте големи общини, а по втория приоритет - интегрирано териториално развитие на регионите, ще бъдат финансирани обекти за културна инфраструктура в десетте останали общини.

Проф. Минеков: Щетите от COVID за културата са ужасяващи

Идеята е да се осигурят европейски средства за дейности по отношение на културна инфраструктура и културно наследство. Предвидено е да се финансира и разработване на планове за опазване на обекти на различни култури.

По трите програми за трансгранично сътрудничество по външните граници на ЕС между България и съответно Сърбия, Република Северна Македония и Турция, през следващия програмен период, се предвижда да се подкрепят дейности, свързани с културно опазване и сътрудничество в рамките на приоритет "Интегрирано териториално развитие", който е част от стратегическата рамка и на трите програми. Допустима е подкрепа както за ревитализиране, реставриране и реновиране на обекти от културно-историческо значение, така и за опазване на нематериалното културно наследство, вкл. провеждане на събития с ефекти върху трансграничното културно сътрудничество.

По програма ИНТЕРРЕГ VI-A Румъния - България 2021-2027 се предвижда по приоритет "Интегриран регион" инвестиции да бъдат насочени към проекти за опазване, както на материалното, така и на нематериалното културно наследство.

По програма ИНТЕРРЕГ VI-A Гърция - България 2021-2027, отчитайки опита от преходни програмни периоди, се очаква мерки за опазване на културното наследство да срещнат широка подкрепа и основна част от инвестициите на бъдещата Стратегия за интегрирани мерки да бъдат насочени в тази област.

В срещата са участвали също Цветана Герджикова и Ангел Ангелов - съветници в кабинета на министъра на регионалното развитие и благоустройството, арх. Петър Петров - директор на Националния институт за недвижимо културно наследство, Нина Стоименова - заместник главен директор на ГД "СППРР" в МРРБ, Десислава Георгиева, директор на Дирекция "Управление на териториалното сътрудничество", експерти от МК и МРРБ.

Борислава Бибиновска
1021 1

Коментари 1

Добави коментар
Анонимен

2021.09.13 | 20:08

1
Толкова много ковчези ли ще купува тоя некадърник???

Добави коментар

Водещи новини