ВАС гледа делото за Указанията на ЦИК за видеонаблюдението на изборите

  • 20 март 2023 14:35

  • 236
  • 0
ВАС гледа делото за Указанията на ЦИК за видеонаблюдението на изборите
© Булфото
Слушай новината Слушай новината

Петчленен състав на Върховния административен съд отмени определение от 23 декември 2022 г. по административно дело № 3603/2021 г. на тричленен състав на Върховния административен съд и връща делото за продължаване на съдопроизводствените действия, съобщават от пресцентъра на ВАС.

С него тричленният състав на ВАС него е оставил без разглеждане касационните жалби на Комисията за защита на личните данни и ЦИК против Решение № 1636/15.03.2021 година на Административен съд София – град по дело № 2363 г. от 2021 г., с което бе разрешено видеонаблюдението по време на изборите.

Делото пред първоинстанционния съд касае отменени съвместно издадените Указания относно обработването и защитата на личните данни, приети на основание чл.57, ал.1, т.49 от Изборния кодекс от КЗДЛ с решение от заседание от 28.01.2021 г. и от ЦИК с решение по т.4 от Протокол № 284 от 08.02.2021 г. С тях се въведе забраната за излъчване на живо в изборния процес. В тях се казваше, че "средствата за масово осведомяване, фотографите, журналистите и видеооператорите на свободна практика" могат да снимат в помещението. "Всички останали участници в изборния процес не могат да обработват лични данни чрез видеозаснемане и/или разпространение поради несъвместимост на ролята им в изборния процес с целта на обработване на лични данни чрез видеозаснемане в изборния процес".

ЦИК с указания за работата на СИК при видеонаблюдението и отчитането на резултатите от вота

Петчленният състав приема, че в противоречие с данните по делото тричленният състав на ВАС е извел правен извод, че ЦИК и КЗЛД нямат правен интерес да оспорват неблагоприятното за тях съдебно решение. Още повече, че с определение от 18.10.2021 г. по същото дело (3603 от 2021 г.) съдебният състав правилно е приел, че атакуваният административен акт на ЦИК и КЗЛД е акт с многократно действие при и по повод провеждането на избори, независимо от техния характер, т.е., както за национален, така и за европейски парламент, както за органи на местно самоуправление, така и за президент и вицепрезидент. С него се засягат права и законни интереси и се създават задължения за неопределен брой адресати, поради което не може да се сподели извода на тричленния състав на ВАС, че след като Указанията са издадени преди изборите, проведени на 04.04.2021 г., то е отпаднал и правният интерес от извършване на съдебен контрол относно законосъобразността на акта. Още повече, в ситуация, в която процесните Указания не са отменени или изменени, респективно същите продължават да са действащ акт, приет при изрично позоваване на правото на ЕС.

От съществено значение е и обстоятелството, че по делото е отправено и преюдициално запитване, по което е постановено решение от Съда на ЕС, но последното е отчетено само формално в мотивите на обжалвания съдебен акт. За правилния изход на спора е необходимо тълкуването, дадено от СЕС с решението по дело С- 306/21, да бъде съотнесено към спорните факти.

Петчленният състав приема, че тричленният състав на ВАС следва да прецени правилността на обжалваното решение относно преценката относно законосъобразността на оспорения акт не към момента на осъщественото изменение, а към момента на издаване на оспореният акт – обстоятелство, което посоченото изменение не засяга и което, всъщност, правилно е отчетено като относимо от тричленния състав на ВАС в постановеното от него определение по хода на делото от 18.10.2021г., но впоследствие не е съобразено в мотивите на обжалваното определение.

Определението по административно дело № 1673 от 2023 г. е окончателно.

 

 

Цветелина Кирилова
236 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини