Публикуваха в "Държавен вестник" законовите промени, с които се закрива спецправосъдието

  • 26 април 2022 16:21

  • 2635
  • 1
Публикуваха в "Държавен вестник" законовите промени, с които се закрива спецправосъдието
© Pixabay
Слушай новината Слушай новината

Промените в Закона за съдебната власт, с които се закриват специализираните съд и прокуратура, са обнародвани в "Държавен вестник" (ДВ), брой 32, публикуван днес, става известно от интернет страницата на ДВ. Промените влизат в сила три месеца след обнародването им, а част от тях - веднага след публикуването им в "Държавен вестник".

На 14 април Народното събрание, след близо десет часа дебати, прие на второ четене промените в Закона за съдебната власт (ЗСВ), внесени от Министерския съвет. На следващия ден, пред прокурорите, следователите и съдебните служители от Специализираната прокуратура, главният прокурор Иван Гешев съобщи, че предвид противоконституционността на приетите промени в ЗСВ, предстои да бъде сезиран Конституционния съд. 

На 20 април президентът Румен Радев подписа указ, с който постановява промените да се обнародват в "Държавен вестник", а министърът на правосъдието Надежда Йорданова го подписа. 

Измененията предвиждат Софийският градски съд (СГС) да стане правоприемник на активите, пасивите, правата и задълженията на Специализирания наказателен съд, а Софийският апелативен съд - на Апелативния специализиран наказателен съд.

На Софийския градски съд, като първа инстанция, са подсъдни делата за престъпления от общ характер, извършени от съдии, прокурори и следователи, от други лица с имунитет, от членове на Министерския съвет, както и делата за престъпления против републиката. От компетентността на СГС ще бъдат още делата на Европейската прокуратура.

Неприключилите до влизането в сила на промените досъдебни производства и преписки в Специализираната прокуратура се изпращат на съответните прокуратури по компетентност в седемдневен срок от влизането в сила на промените в ЗСВ.

НС закри окончателно специализираните съд и прокуратура

Първоинстанционните наказателни дела пред Специализирания наказателен съд, по които до влизането в сила на този закон не е проведено разпоредително заседание, се изпращат по подсъдност на съответните съдилища в седемдневен срок от влизането в сила на измененията.

В 14-дневен срок от обнародването на измененията магистратите могат да подадат заявление до съдийската или прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС), в което да заявят своето желание да бъдат възстановени на длъжността, която са заемали преди назначаването си в специализираните съд или прокуратура. В 30-дневен срок от изтичането на предходния срок съдийската колегия на ВСС приема решение за разкриване на длъжности на съдии в съдилища, съответни на закриваните в Специализирания наказателен съд и Апелативния специализиран наказателен съд, при отчитане степента на натовареност на съответния съд. Същото се отнася и за Прокурорската колегия.

Константин Тодоров
2635 1

Свързани новини

Коментари 1

Добави коментар
ИИ КО ПРАЙМ СЕГА

2022.04.26 | 18:17

1
ЧЕРИ НА СВОБОДА

Добави коментар

Водещи новини