КПКОНПИ е поискала имущество за над 397 млн. лв. през първата половина на 2021 г.

  • 28 юли 2021 12:14

  • 381
  • 0
КПКОНПИ е поискала имущество за над 397 млн. лв. през първата половина на 2021 г.
© Булфото (архив)

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/ прие отчет за периода от 01.01.2021 до 30.06.2021 г., по направления превенция на корупцията, публичен регистър, конфликт на интереси, противодействие на корупцията, отнемане на незаконно придобито имущество, управление на обезпеченото и отнетото имущество и международна дейност, съобщиха от комисията.

По линия на отнемане на незаконно придобитото имущество за отчетния период са били приети 1 931 решения на КПКОНПИ. Внесени са били 111 искания за налагане на обезпечителни мерки, с цена на исковете в размер на 67 474 750,30 лв., с предложено за обезпечение имущество в размер на 20 447 570,75 лв. В окръжни съдилища в страната са били внесени искове за отнемане на незаконно придобито имущество в общ размер на 397 566 618,94 лв.

Искове на КПКОНПИ за почти 1 млн. лв. са уважили съдилища в страната

Влезли в сила за отчетния период са 17 съдебни решения, с които е постановено отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна и незаконна дейност, на обща стойност 3 844 188,24 лв.

Според данните в комисията са постъпили 121 сигнали за конфликт на интереси, от които са образувани 46 производства. Останалите или са прекратени, поради липса на основания, или са обединени с вече съществуващи производства. За периода са били наложени финансови санкции след установен конфликт на интереси в общ размер на 268 650, 35 лв.

На КПКОНПИ са били докладвани 533 лица, заемащи висши публични длъжности, които не са подали декларации за имущество и интереси или са ги подали извън установените срокове. За 243 от тях е било взето решение за извършване на проверка за установяване на незаконно придобито имущество. За останалите е установено, че закъснението се дължи на обективна невъзможност свързани със здравословно състояние или пандемичната обстановка, свързана с COVID-19. Съставени са били 100 акта за административни нарушения, издадени са 51 наказателни постановления, а в 14 от случаите е заплатена глоба в общ размер на 21 000 лв.

От дирекция "Противодействие на корупцията" са били извършени 256 прокурорски проверки, възложени по реда на Закона за съдебната власт.

КПКОНПИ даде на прокуратурата договор на "Бул Био"

Приключила е работата по 165 преписки и резултатите са докладвани на съответните прокуратури. За шестмесечието са били извършени 273 броя оперативно-издирвателни мероприятия на територията на цялата страна, във връзка с предотвратяване, разкриване и противодействие на корупционни престъпления от лица, заемащи висши публични длъжности. Резултатите от работата по 467 сигнала са били изпратени по компетентните органи.

Радина Лазарова
381 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини