ВАС потвърди отказ на Нено Димов да удължи разрешително на организация за рециклиране на батерии и акумулатори

  • 01 юли 2019 15:47

  • 769
  • 0
ВАС потвърди отказ на Нено Димов да удължи разрешително на организация за рециклиране на батерии и акумулатори
© Булфото (архив)

Тричленен състав на Върховния административен съд отхвърли жалбата „Национална организация по оползотворяване и рециклиране на отпадъци” (НООРО“) АД срещу решение на министъра на околната среда и водите Нено ДимовНено ДимовНено Димов е министър на околната среда и водите. На 10 януари 2020 година той подаде оставка, която бе, с което е отказано удължаване на срока на разрешително за оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори до 2022 година. Това съобщиха от пресцентъра на ВАС.

Върховните магистрати смятат, че програма за управление на негодни за употреба батерии и акумулатори на „НООРО“ АД не отговаря на изисквания на Закона за управление на отпадъците, както и на Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори.

Според върховните магистрати от тричленния състав дружеството не е предоставило пред МОСВ цялата необходима информация, за да се анализира дали избраната система за разделно събиране, транспортиране, съхраняване, предварително третиране, подготовка за повторна употреба, оползотворяване и/или обезвреждане на старите батерии и акумулатори, е най-ефективна, полезна и икономически оправдана от гледна точка на защитата на околната среда.

В програмата на организацията „НООРО“ АД липсва и конкретика, която да изясни фактите и обстоятелствата, а от наличната информация не може да се направи извод дали има обезпеченост на разходите.

Назначената по делото експертиза е показала също, че прогнозираните приходи на организацията не почиват на реален анализ.

Решението по адм. дело 5947 от 2018 г. може да се обжалва пред петчленен състав на ВАС.

Радина Лазарова
769 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини