31 точки са включени в дневния ред на утрешното заседание на Министерския съвет

  • 25 юни 2024 20:32

  • 1365
  • 1
31 точки са включени в дневния ред на утрешното заседание на Министерския съвет
© Булфото (архив)

Министерският съвет ще проведе заседание утре, 26 юни, от 12 ч. при следния предварителен дневен ред:

1. Доклад за утвърждаване на разходите за командировки в страната за първото тримесечие на 2024 г. на заместник министър-председателят, министрите, органите към Министерския съвет по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията, заместник-министрите и областните управители.
Внася: министър-председателят

2. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Конституционния съд за 2024 г.
Внася: министър-председателят

3. Проект на Решение за закриване на консулство на Република България в Канада, ръководено от почетно (нещатно) консулско длъжностно лице, със седалище в гр. Монреал и с консулски окръг, обхващащ територията на провинция Квебек, и за освобождаване на Георги Паничерски, гражданин на Република България и на Канада, от функциите на почетно (нещатно) консулско длъжностно лице на Република България в Канада със седалище в гр. Монреал и с консулски окръг, обхващащ територията на провинция Квебек.
Внася: министър-председателят и министър на външните работи

4. Проект на Решение за предложение до Президента на Република България за издаване на Указ за награждаване на Кирил Топалов с орден „Стара планина“ първа степен.
Внася: министърът на образованието и науката

5. Проект на Решение за изменение на Решение № 685 на Министерския съвет от 2023 г. за определяне състава на Акредитационния съвет към Националната агенция за оценяване и акредитация.
Внася: министърът на образованието и науката

6. Проект на Решение за одобряване на Национална програма „Образование с наука“.
Внася: министърът на образованието и науката

7. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г. за изпълнение на дейности по Национална програма „България – образователни маршрути“.
Внася: министърът на образованието и науката

8. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2024 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност.
Внася: министърът на образованието и науката

9. Проект на Решение за одобряване проект на писмо-уверение от правителството на Република България до държавния секретар на Съединените американски щати.
Внася: министърът на отбраната

10. Проект на Решение за изменение на Решение № 449 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на кандидатури за представители на Република България за членове и заместник-членове на Комитета на регионите на Европейския съюз за мандат 2020-2025 г.
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

11. Проект на Решение за изменение на Решение № 860 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на актуализирана процедура за определяне на българската национална делегация в Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа и утвърждаване на нейния състав за мандат   2021-2026 г.
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

12. Проект на Решение за обявяване на имот – публична държавна собственост, за имот – частна държавна собственост. Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

13. Проект на Решение за обявяване на имот – публична държавна собственост, за имот – частна държавна собственост, и за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имоти – частна държавна собственост, на община Пирдоп, Софийска област. Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

14. Проект на Постановление за одобряване на промени по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2024 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество и проект на Решение за увеличаване на акционерното участие на държавата в капитала на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД, гр. София, съответно увеличение на капитала на „Икономическа зона Доброславци“ ЕАД.
Внася: министърът на икономиката и индустрията

15. Проект на Решение за изменение и допълнение на Решение № 289 на Министерския съвет от 1995 г. за организиране и провеждане на Специализирана изложба на отбранителна техника „ХЕМУС…“, изменено с Решение № 3 на Министерския съвет от 2014 г.
Внася: министърът на иновациите и растежа

16. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2024 г. за изплащане на стипендии и на еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2024 г., приета с Постановление № 162 на Министерския съвет от 2024 г.
Внася: министърът на културата

17. Проект на Постановление за допълнение на Постановление № 88 на Министерския съвет от 2023 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства.
Внася: министърът на културата

18. Проект на Постановление за възстановяване на средства по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2024 г. и проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2024 г.
Внася: министърът на младежта и спорта

19. Доклад за одобряване на позицията и за даване на съгласие Република България да участва по Дело С-199/24, Garrapatica пред Съда на Европейския съюз, образувано по преюдициално запитване на юрисдикция в Швеция.
Внася: министърът на правосъдието

20. Доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по правосъдие и вътрешни работи, част „Правосъдие“, проведено на 14 юни 2024 г. в Люксембург.
Внася: министърът на правосъдието

21. Доклад за одобряване на условията по проект на Договор за застраховка „Обща гражданска отговорност“, покриваща отговорността за ядрена вреда на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.
Внася: министърът на правосъдието

22. Проект на Решение за одобряване позицията и състава на българската делегация за участие в Шестото заседание на Българо-азербайджанската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество, което ще се проведе на 1 юли 2024 г. в гр. Баку, Република Азербайджан.
Внася: министърът на енергетиката

23. Доклад за одобряване на резултатите от участието на българската делегация в заседанието на Съвета на Европейския съюз „Транспорт, телекомуникации и енергетика“, част „Енергетика“, проведено на 30 май 2024 г. в Брюксел.
Внася: министърът на енергетиката

24. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за въвеждане на еврото в Република България.
Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

25. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции.
Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

26. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за допълнение на Закона за кредитните институции.
Внася: министърът на вътрешните работи

27. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи.
Внася: министърът на вътрешните работи

28. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112. Внася: министърът на вътрешните работи

29. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата.
Внася: министърът на вътрешните работи

30. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България.
Внася: министърът на вътрешните работи

31. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Търговския закон.
Внася: министърът на правосъдието

 

МС реши: Социалната пенсия за старост става 307,07 лв. от 1 юли, рокади в ДАНС и ДАР

Последвайте канала на

Валери Зайцев
1365 1

Свързани новини

Коментари 1

Добави коментар
Анонимен

2024.06.26 | 08:11

1
Изборите минаха които са за постоянно те ще решават

Добави коментар

Водещи новини