НС прие промени в НК, свързани със сексуалното насилие на деца

  • 28 март 2024 09:07

  • 321
  • 1
НС прие промени в НК, свързани със сексуалното насилие на деца
© Bulphoto/ архив

Два законопроекта за промени в Наказателния кодекс (НК) – на Министерския съвет и на „ВъзражданеВъзражданеВъзраждане е политическа партия в България, учредена през август 2014 г. Неин председател“, обсъжда парламентът на днешното си заседание.

Предложените от Министерския съвет промени основно са свързани със случаите на сексуално насилие над деца. Предвижда се да бъде създаден състав на престъпление в случаи на сексуални посегателства, когато е била използвана принуда, сила или заплаха за склоняване за сексуални цели на дете. Предлага се промяна и на минималните/максималните наказания за сексуални престъпления и злоупотреба с деца.

Законопроектът на „ВъзражданеВъзражданеВъзраждане е политическа партия в България, учредена през август 2014 г. Неин председател“ е насочен към засилване на борбата с нерегламентирания улов на едър и дребен дивеч. Предлага се при извършено бракониерство наказанията да се изравнят с тези за незаконен дърводобив, за да се постигне превантивният ефект на санкцията.

В дневния ред на депутатите е и второто четене на  промени в Закона за Министерството на вътрешните работи, с които на вътрешното министерство се задължава да охранява всички центрове за настаняване на чужденци у нас.

В програмата на парламента е и второ гласуване на изменения в Закона за администрацията.

Депутатите започнаха работа с декларация от името на групата на "Има такъв народ" (ИТН) за декапитализацията на "Българския енергиен холдинг". Декларацията представи Павела Митова, народен представител от ИТН. 

В крайна сметка парламентът прие промени в Наказателния кодекс (НК), свързани със сексуалното насилие на деца. Те получиха единодушна подкрепа от 190 гласа. 

Законопроектът на „ВъзражданеВъзражданеВъзраждане е политическа партия в България, учредена през август 2014 г. Неин председател“ за изменения в НК , засягащи основно бракониерството, беше отхвърлен. "За" бяха 64 депутати, 31 – „против“ и 97 се въздържаха.

С промените, предложени от МС, се въвеждат в цялост разпоредбите на директива на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография. 

Предвиждат се също промени в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) във връзка с образувана от Европейската комисия процедура за нарушение поради непълно транспониране на директива на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления, както и допълнения в Закона за административните нарушения и наказания.

В тази връзка се предлагат промени на минималните и максималните наказания за сексуални престъпления и злоупотреба с деца, както и създаването на състав на престъпление в случаи на сексуални посегателства, когато е била използвана принуда, сила или заплаха за склоняване за сексуални цели на малолетни и непълнолетни.

Със законопроекта се осигурява наказателно правна защита за деца, жертви на сексуално насилие, на които са нанесени значителни психологични вреди или вредите са засегнали моралното или физическото им развитие.

Във връзка с това се предлага наказателното преследване да се изключва по давност, когато то не е възбудено в продължение на 20 години за престъпления, извършени против деца като по този начин се осигурява по-дълъг период за реализиране на правата на жертвата.

С проекта се прецизират и разпоредбите от НК относно пускането на пазара на продукти за растителна защита.

С други изменения се прецизират разпоредбите на престъпленията против интелектуалната собственост като при спазване на принципа на пропорционалност се предлага намаляване на наказанието от пет на две години.

Предлагат се изменения, с които да бъде поощрено възстановяването на причинените от престъпното деяние вреди при документни престъпления.

Записани са и изменения, целящи по-благоприятно третиране на дееца, когато той, след деянието си, е направил всичко, зависещо от него, за оказване помощ на пострадали при транспортно престъпление.

Предлагат се мерки за ограничаване на възможността за провеждането на повторен разпит на пострадалия като свидетел, което цели да намали ненужния стрес. В зависимост от конкретните потребности на гражданина се прецизират условията за провеждане на разпит на свидетел със специфични нужди, а процесуалното действие следва да се проведе в специално оборудвано за тази цел помещение в присъствието на педагог или психолог, когато свидетелят е малолетен или непълнолетен, както и от един и същ разследващ орган, ако е необходим повторен разпит. 

Последвайте канала на

Десислава Станева
321 1

Свързани новини

Коментари 1

Добави коментар

2024.05.25 | 08:23

1
❤️ Г­о­р­­­е­­щ­­­и­ ­м­­­о­­м­и­­­ч­е­­­т­­а­­­ ­в­­­и­ ­­о­­ч­­а­­к­­­в­а­т ­-­­ X­­1­8­­.­F­­­U­­N

Добави коментар

Водещи новини