МВР и МОСВ си партнират по проект за повишаване на готовността за реагиране при горски пожари

  • 16 февруари 2024 13:51

  • 188
  • 2
МВР и МОСВ си партнират по проект за повишаване на готовността за реагиране при горски пожари
© МВР

„Основната цел на проекта е намаляване на риска от горски пожари, осигуряване на необходимата защита на населението и на природните ресурси и не на последно място - формиране на защитно поведение у хората“, заяви министърът на вътрешните работи Калин СтояновКалин СтояновКалин Стоянов е роден на 28 април 1981 г. в Бургас. На 6 юни 2023 г. е избран за министър на вътрешните при подписване на договора на стойност близо 170 млн. лева, финансиран по програма „Околна среда“ 2021-2027.

Той поздрави екипа от ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“  за работата по реализирането на този изключително сериозен проект, свързан със закупуването на автомобили, технически и защитни средства и провеждането на обучения на граждани.

По думите на министъра на околната среда и водите Юлиян ПоповЮлиян ПоповЮлиан Попов, министър на околната среда и водите в служебното правителство на Марин Райков от 12 проектът е много важен както за двете министерства, така и за България: „Тази сериозна екипировка ще даде възможност на страната ни да се справя със сериозния проблем с горските пожари предвид климатичните промени, ще има и капацитета да помага на съседни“. Той открои важността на въпроса за превенцията и припомни много бързата и компетентна реакция на МВР при наводнението в Царево. „От гледна точка на това какви биха могли да бъдат щетите тогава, ще си дадем ясна сметка колко важна е както техниката, така и тази удивителна подготвеност, която демонстрираха тогава служителите на МВР“.

Наградиха най-добрите пожарникари за 2023 г.

Благодарност за продължаване на партньорството с колегите от Министерство на околната среда и водите отправи директорът на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ главен комисар Александър Джартов, след като положи подпис под документа заедно с Галина Симеонова - главен директор на ГД „Оперативна програма околна среда“.

„Този проект е ключов от наша гледна точка, защото с придобиването на толкова голям брой пожарни автомобили ще можем да реагираме с надеждни и съвременни автомобили и да се намесваме изключително бързо, когато възникват пожари“, поясни главен комисар Джартов и допълни, че дейностите надграждат предходен проект, реализиран съвместно с МОСВ, адресиращ риска от наводнения, при който бяха обучени повече от 90 000 души.

„Този проект въплъщава споделения ни ангажимент за укрепване на капацитета на България и Европа за предотвратяване и реагиране на опасностите от горски пожари. Мисия от първостепенно значение за защитата на населението на страната, опазването на околната среда и осигуряване на общото ни бъдеще. Приемайки проактивни мерки сега, допринасяте за смекчаване на последиците от бъдещи бедствия. Благодарим ви и успех!“, се казва в поздравителния адрес от Анес Монфре - началник на отдел „България, Унгария и Словения“, ГД „Регионална и селищна политика“ при Европейската комисия, изпратен по повод подписването на договора и стартирането на изпълнението на проекта.

Бюджетът на проект „Повишаване техническата обезпеченост и капацитета на структурните звена на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и подготовка на населението за реагиране при горски пожари“, финансиран по програма "Околна среда" 2021-2027, е в размер на 169 964 168.99 лв. Срокът за изпълнение на заложените дейности е 60 месеца. Предвижда се да бъде реализирана доставка на 385 автомобила за пожарогасителна и оперативна дейност, 67 мобилни системи за гасене на горски пожари, 6000 комплекта лични предпазни средства, 1500 въздушно-дихателни апарати, 11 000 шлангове и 450  турбоструйници, 28 компресорни инсталации, 23 стенда за въздушно-дихателни апарати, както и шест резервоара за вода за гасене с хеликоптери.

Част от финансирането по проекта е за адаптиране и оборудване на съществуващите шест центъра на ГДПБЗН за подготовка на населението за действия при наводнение. След приключване на надграждането им, те ще могат да бъдат използвани за провеждане на обучения и тренировки, свързани с реакция при горски пожари. В рамките на проекта ще бъдат обучени 26 860 човека и ще бъдат разработени учебни и информационни материали.

Последвайте канала на

Цветелина Кирилова
188 2

Свързани новини

Коментари 2

Добави коментар

2024.05.25 | 10:15

2
❤️ Г­о­­­р­­­е­­­щ­и­­ ­м­­­о­­м­и­ч­­е­­­т­­­а­ ­в­­­и­ ­­­о­­­ч­­а­­­к­­в­­­а­т ­-­ X­­­1­­­8­.­­F­U­N

2024.02.16 | 20:12

1
Искaте луд сeкc за 3 чaса, силнa еpeкция, ярки оpгaзми, много cпеpмa и повишeн теcтoстеpон! Тaзи подoбpeна фоpмyла на Bиaгpа вече е бeзопаcна на всяка възpаст! Не пpопускайте шанса да направите ceкcа си незабpавим---> do.my/bluestone

Добави коментар

Водещи новини