И днес продължава работата по новата антикорупционна комисия в парламента

  • 21 септември 2023 06:30

  • 712
  • 0
И днес продължава работата по новата антикорупционна комисия в парламента
© Булфото (архив)

Работата по новата антикорупционна комисия продължава и в днес в пленарна зала.

В сряда (20 септември) народните представители отделиха повече от 8 часа за текстове в Закона за противодействие на корупцията, внесен от ГЕРБ-СДС, предава Дарик. 

Депутатите решиха да бъде създадена номинационна комисия, която да оценява предложенията за членовете на КПКОНПИ, но поставиха и определени условия за мандатите на членовете.

Освен това, народните представители решиха комисията да се състои от трима членове и те да имат един мандат. Комисията ще се председателства на ротационен принцип за по две години от всеки един от членовете, като редът на председателстване ще се определя чрез жребий между тях при встъпването им в длъжност.

За членове на Комисията ще се избират български граждани с високи професионални и нравствени качества, които имат висше юридическо образование и придобита юридическа правоспособност или висше икономическо образование, както и най-малко 7 юридически стаж или 7 години стаж в службите за сигурност и обществен ред. Членовете на Комисията ще се избират от Народното събрание с мнозинство от 2/3 от всички народни представители.

10 г. стаж ще трябва да има шефът на разследващите инспектори към КПКОНПИ, на трето заседание НС ще довърши закона

При всеки избор на членове на Комисията ще се сформира нарочна номинационна комисия от петима независими членове - по един член, предложен от Върховния касационен съд, Висшия адвокатски съвет, Министерството на правосъдието, Омбудсмана на Република България и от Сметната палата, като членовете трябва ще да отговарят на определени изисквания - през последните пет години не е бил народен представител, член на ЕП избран от Република България, член на МС или не е заемал длъжност в политическия кабинет на орган на изпълнителната власт, както и няма друго гражданство, не е осъждан за извършено престъпление, независимо от реабилитацията, и не е освобождаван от наказателна отговорност за умишлено престъпление; не е лишаван от правото да заема определена държавна длъжност или да упражнява определена професия или дейност и няма изискуеми публични задължения, надвишаващи размера на минималната работна заплата.

Номинационната комисия ще разглежда мотивираните предложения за членове на Комисията, направени от народни представители или от юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, ще извършва подбор за допустимост и след публична процедура за изслушване и обсъждане ще представя кандидатите на постоянната комисия на Народното събрание, отговаряща за противодействието на корупцията. Правилата за работа на Номинационната комисия ще се приемат от постоянната комисия на Народното събрание, отговаряща за противодействието на корупцията.

Мандатът на членовете на Комисията ще е 6 години и ще започва да тече от датата на встъпването им в длъжност. Членовете на

Последвайте канала на

Виолета Симеонова
712 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини