Зам.-кметът Барбалов е внесъл 3-годишна Стратегия за управление на дълга на Столичната община

  • 06 юни 2023 12:12

  • 245
  • 0
Зам.-кметът Барбалов е внесъл 3-годишна Стратегия за управление на дълга на Столичната община
© Булфото (архив)

Зам.-кметът на София Дончо Барбалов е внесъл доклад в Столичния общински съвет със Стратегията за управление на общинския дълг до 2026 г.

Тригодишният документ се подготвя въз основа на Закона за публичните финанси и опита, който е натрупан през годините.

Прогнозите, които се правят за обслужването на общинския дълг, са до 2051 г.

Въпреки икономическата криза, политическа криза и сериозното напрежение в света, свързано с войната в Украйна, Столичната община продължава да е финансово стабилна и да удовлетворява всички критерии, които да поддържат инвестиционен рейтинг и стабилна перспектива, е отбелязано в Стратегията.

За общинските проекти с чувствителна обществена значимост, за реализирането на които не са налични други източници на финансиране, Столичната община успешно привлича дългосрочен ресурс от международните финансови институции.

Към 31.12.2022 г. дългът на Общината е в размер на 638,7 млн. лева.

Председателят на СОС: До края на 2025 година се очаква София да има нова многофункционална спортна зала

Предложената Стратегия за управление на дълга на Столичната община определя цялостния процес по управлението на дълга на общината. В нея са формулирани целите, насочени към удовлетворяване на потребностите от дългово финансиране на общината, ограничителните условия на нормативните актове и макроикономическата среда, както и потенциалните рискове, свързани с управлението на дълга.

Управлението на дълга на Общината обхваща следните дейности:
- всички дейности по поемането на дълг чрез емисии на ценни книжа на местни и международни капиталови пазари;
- всички дейности по поемането на дълг чрез договори за заеми;
- действията по отчитането и обслужването на дълга;
- действията, свързани с извършването на различни финансови сделки и операции, целящи намаляване на рисковете произтичащи от структурата на дълга и оптимизирането на неговото обслужване;
- действия свързани с издаването на гаранции за задълженията на дружества, в чийто капитал общината има мажоритарен дял;
- избор на финансови посредници по издаване на дългови ценни книжа; 
- управление на паричните средства и поддържане на ликвидност, така че да се обезпечат плащанията по дълга.

Публичното оповестяване на стратегията и достъпа на широката общественост до нея, както и откритостта на процесите по управление на общинските задължения са ключови фактори за осигуряване на прозрачност на управлението на дълга на Столичната община и укрепване на взаимоотношенията ѝ с кредиторите, инвеститорите и агенциите за кредитен рейтинг. 

Радина Лазарова
245 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини