Министър Зарков: Вече всеки гражданин може да заяви и получи свидетелството си за съдимост по електронен път

  • 15 декември 2022 16:09

  • 679
  • 0
Министър Зарков: Вече всеки гражданин може да заяви и получи свидетелството си за съдимост по електронен път
© Министерство на правосъдието
Слушай новината Слушай новината

Всеки гражданин може да заяви и да получи по електронен път свидетелство за съдимост от всяка точка на страната независимо от месторождението и адресната си регистрация и независимо дали е осъждан или не. Така министърът на правосъдието Крум ЗарковКрум ЗарковКрум Зарков е роден на 21 ноември 1982 г.   Завършва 9-а Френска езикова гимназия „Алфонс дьо представи днес новата електронна услуга, която Министерството на правосъдието предоставя, чрез централизирана автоматизирана информационна система „Съдебен статус“ (ЦАИС), съобщиха от правосъдното ведомство.

Той припомни, че досега гражданите можеха да заявят и получат свидетелство за съдимост през интернет и чрез електронен подпис само в случаите, в които те не са осъждани. „С надграждането на ЦАИС се разшири обхватът на служебното и електронното свидетелство за граждани, като е предвидено издаване и за осъждани лица, както и за лица, родени извън територията на страната, които притежават българско гражданство“, заяви Зарков.

Началник на отдел „Специализирани информационни системи и електронни услуги“ в МП Любов Бончева допълни, че заявленията могат да се подават и получават както с електронен подпис, така и с ПИК на НАП и облачен КЕП , а издадените свидетелствата за съдимост съдържат QR код, гарантира автентичността им пред органите за които са предназначени.

Обновената система вече е свързана с ECRIS (Eвропейската система на регистрите за съдимост). Така информацията за осъдени български граждани на територията на страни от ЕС ще се записва своевременно в системата „Съдебен статус“ и ще бъде достъпна за всички бюра съдимост.

Миграцията на данните с информационна система „Изпълнение на наказанията“ пък ще скъси значително сроковете за получаване на отговор до бюрата по съдимост дали едно лице е изтърпяло наказанието си.

Зарков: Има сериозна заплаха да не получим средства по Плана за възстановяване

Предстои и включването на Единната информационната система на съдилищата към „Съдебен статус“, като по този начин там ще се получават директно бюлетините за съдимост от цялата страна.

Министър Зарков благодари на Висшия съдебен съвет за съдействието, което е оказал при комуникацията с 113 районни съдилища в страната във връзка с процеса по мигриране на данните от бюрата за съдимост.

Председателят на Районен съд Перник - Михаил Алексов уточни, че е предвидената и автоматизация, която ще напомня кога е настъпила реабилитация и това обстоятелство ще бъде отразявано веднага в бюлетините за съдимост. Той заяви, че при работата на надградената ЦАИС отпада и ангажиментът на районните съдилища да съхраняват голям документооборот, което е бреме за всяка администрация.

Константин Тодоров
679 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини