МС удължи програмата за подпомагане на украински бежанци до 24 февруари 2023 г.

  • 16 ноември 2022 19:13

  • 1004
  • 7
МС удължи програмата за подпомагане на украински бежанци до 24 февруари 2023 г.
© Булфото (архив)

Министерският съвет удължи до 24.02.2023 г. срока на действие на Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България, като в удължения период на действие ново настаняване ще бъде извършвано само в държавните и общински бази.

Всичко по темата:
Руската инвазия в Украйна 13918

Удължаването на срока е в резултат на приетото днес правителствено решение за изменение на Програмата.

Помощта ще се използва в обекти, вписани в създадения за целите на изпълнението на програмата Регистър на места за подслон, както и в обекти, за които са изпълнени кумулативно следните условия:

- са държавна собственост или общинска собственост, или собственост на  публични предприятия, без оглед на правноорганизационната им форма;

- са места за настаняване, по смисъла на Закона за туризма, вписани в Националния туристически регистър;

- са посочени в списък, утвърден от Ръководителя на Временна оперативна група (ВОГ) към Националния съвет по миграция, граници, убежище и интеграция по въпросите на ползващите се от временна закрила в Република България граждани на Украйна, създадена със Заповед № Р-213 от 03.10.2022 г. на министър-председателя.

Местят украинските бежанци от Елхово

Помощта ще се използва и в категоризирани или регистрирани места за настаняване, вписани в Националния туристически регистър – само за настанени лица,  с предоставена временна закрила, за които кумулативно са изпълнени следните условия:

- към 31.10.2022 г. са се ползвали от Програмата и към същата дата са били настанени в категоризирано/регистрирано в Националния туристически регистър място за настаняване;

- в периода от 01.11.2022 г. до 15.11.2022 г. са продължили да се ползват от Програмата и за същия период са били настанени в същото категоризирано/регистрирано в Националния туристически регистър място за настаняване, в което лицето е било настанено към 31.10.2022 г.;

- през периода от 16.11.2022 г. до 24.02.2023 г. продължават да са настанени в същото място за настаняване, в което лицето е било настанено към 31.10.2022 г.

Лицата, извършващи дейност в обектите, вписани в Националния туристически регистър и в Регистъра на места за подслон, участват в програмата, като предоставят на разселените лица нощувка/подслон с размер на помощта от 15.00 лв. (петнадесет лева) без ДДС, респективно 16,35 лева (шестнадесет лева и тридесет и пет стотинки) с включен ДДС при ставка в размер на 9 % за категоризираните места за настаняване и 18,00 лева (осемнадесет лева) с включен ДДС при ставка в размер на 20 % за некатегоризираните места за подслон. Разходите за ДДС са за сметка на Програмата.

От 16.11.2022 г. настаняването на разселените лица с временна закрила се извършва само в обектите държавна или общинска собственост от Временна оперативна група (ВОГ) към Националния съвет по миграция, граници, убежище и интеграция по въпросите на ползващите се от временна закрила в Република България граждани на Украйна, създадена със Заповед № Р-213 от 03.10.2022 г. на министър-председателя.

Въвежда се задължение за подаване на декларация за съответствие, подписана с квалифициран електронен подпис от законния представител на кандидата, чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), на адрес https://edelivery.egov.bg/

Правителственото решение за удължаване на срока на Програмата е прието неприсъствено в рамките на днешния ден.

   

Последвайте канала на

Виолета Симеонова
1004 7

Свързани новини

Коментари 7

Добави коментар
PaulaFox

2022.11.20 | 23:57

7
❤️Здравейте) Казвам се Паула, на 24 години съм) Бъдещ секс модел 18+) Обичам голите снимки) Моля, оценете снимките ми на ➤ X21.FUN
PaulaFox

2022.11.20 | 23:57

6
❤️Здравейте) Казвам се Паула, на 24 години съм) Бъдещ секс модел 18+) Обичам голите снимки) Моля, оценете снимките ми на ➤ X21.FUN
Сърбеца

2022.11.16 | 19:24

1
От джоба на данъкоплатеца !

2022.11.20 | 17:04

5
От джоба на европейския данъкоплатец! Парите не са от българския бюджет! Да живее европейска и натовска България!
а за

2022.11.17 | 01:39

4
българите в нужда КОГА
PaulaFox

2022.11.17 | 00:25

3
❤️Здравейте) Казвам се Паула, на 24 години съм) Бъдещ секс модел 18+) Обичам голите снимки) Моля, оценете снимките ми на ➤ Ja.cat/id398062
Рос

2022.11.16 | 20:48

2
И къде ми е коментара, Новини?

Добави коментар

Водещи новини