ЕК започва процедура срещу България за необявяване на защитени територии

  • 12 ноември 2021 14:16

  • 379
  • 0
ЕК започва процедура срещу България за необявяване на защитени територии
© МОСВ

Европейската комисия /ЕК/ прие днес решение за сезиране на Съда на Европейския съюз /ЕС/ във връзка с неизпълнение на задължения на България по Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите /МОСВ/. Процедурата за нарушение се отнася към задължения на страната по чл. 4, пар. 4 и чл. 6 от Директивата за местообитанията стартира на 25 януари 2019 г., а на 3 юли 2020 г. е получено и мотивирано становище, уточняват от там.

От МОСВ коментират също, че процесът на обявяване на зоните от екологичната мрежа Натура 2000 и определяне на достатъчно подробни специфични цели и мерки на опазване за тях е значително забавен във всички държави от ЕС, включително и в България. Поради тези причини към момента на получаване на мотивираното становище, ЕК е започнала наказателни процедури срещу 12 държави-членки, а другите 15 държави бяха в предупредителна фаза, добавят още от министерството.

ЕК счита, че въпреки че през 2007 г. България е определила защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, то не е спазен крайният срок - края на 2014 г., за издаване на финални актове (заповеди) за обявяване на общо 229 защитени зони. ЕК счита също така, че не са определени специфични за зоните подробни цели на опазване за защитените зони за местообитанията, обясняват от МОСВ.

В периода 2014-2019 г. няма напредък при издаването на заповеди за обявяване на защитените зони за местообитанията. Към настоящия момент са обнародвани в "Държавен вестник" заповеди за обявяване на 186 защитени зони за местообитанията. Те са нанесени в публичния регистър, достъпен на страницата на МОСВ, раздел "Природа" на адрес: https://www.moew.government.bg/.

За останалите 43 защитени зони е прието Решение на Министерски съвет от лятото на тази година за промяна на границите им, които се очаква ЕК да одобри, съгласно процедурата, обявиха от МОСВ.

В момента в министерството е в процес приемането на пилотно разработени специфични цели за две защитени зони, като съдържанието им е консултирано от международни експерти, ангажирани от службите на ЕК. Възложено е разработването на специфични и подробни природозащитни цели за общо 64 защитени зони, като 43 от тях са със срок за разработване до края на месец ноември 2021 г.

Корал, Карадере и Пашадере влизат в екомрежата "Натура 2000"

Предприети са действия за възлагане разработването на цели за още 22 зони. Разработването на специфичните и подробни цели на опазване за всички останали защитени зони е предвидено да бъде направено в рамките на проектно предложение, включено в проекта на Плана за възстановяване и устойчивост. От МОСВ казват още, че според ЕК България не е въвела правилно в националното законодателство чл. 6, параграф 1 от Директивата за местообитанията.

За преодоляване на идентифицираните от ЕК слабости, още при започването на наказателната процедура през януари 2019 г. е подготвен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие, въвеждащ нов подход за управление на защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000. Законопроектът е внесен за разглеждане в 44-то Народното събрание и приет на първо четене. Служебното правителство внесе повторно законопроекта в 45-то НС, но той не бе поставен за разглеждане. Прието е Решение на Министерския съвет за внасяне на същия проект на закон в бъдещия парламент, информират от министерството.

Константин Тодоров
379 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини