Ето какви решения ще взима служебното правителство утре

  • 28 септември 2021 17:12

  • 1577
  • 7
Ето какви решения ще взима служебното правителство утре
© Булфото (архив)

Служебното правителство ще проведе заседание в сряда, 29 септември, от 10 часа.

Това съобщиха от правителствената информационна служба. Заседанието ще протече при при следния предварителен дневен ред:

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА НИКОЛА СЪБОТИНОВ С ОРДЕН „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ОГЪРЛИЕ.

Внася: министърът на образованието и науката 

Янев назначи нов зам.-министър на вътрешните работи

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 437 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ В ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА И НАУЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГА­РИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021 - 2022 ГОДИНА.

Внася: министърът на образованието и науката

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2020 Г. И НА ДОКЛА­ДА КЪМ НЕГО, НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД И ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЪР­ЖАВНИЯ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ УСТОЙЧИВОСТ НА ДЪРЖАВНАТА ПЕНСИ­ОННА СИСТЕМА ЗА 2020 Г., НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ ДЪЛГ ЗА 2020 Г. И ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРА­НИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮ­ДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на финансите

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СМЕТКА МЕЖДУ МИ­НИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ФЕДЕРАЛНА­ТА РЕЗЕРВНА БАНКА НА НЮ ЙОРК И НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ОТНОСНО НЯ­КОИ СМЕТКИ, СВЪРЗАНИ С ЧУЖДЕСТРАННО ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОДАЖ­БИ ЗА ВОЕННИ ЦЕЛИ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕ­ПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, АГЕНЦИЯТА НА ДЕПАРТАМЕНТА ПО ОТБРАНА НА САЩ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА СИГУРНОСТТА И ФЕДЕРАЛНА­ТА РЕЗЕРВНА БАНКА НА НЮ ЙОРК.

Внася: министърът на отбраната

5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ПРОЕКТНО СПОРАЗУ­МЕНИЕ № B.PRJ.CAP.706 МЕЖДУ МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА КРАЛ­СТВО БЕЛГИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГА­РИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА КИПЪР, МИНИС­ТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ, МИНИСТЪРА НА ОТ­БРАНАТА НА РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ, ФЕДЕРАЛНОТО МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ, МИНИСТЪРА НА НА­ЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ, ДЕПАРТАМЕНТА ПО ОТБРАНАТА, ИРЛАНДИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА ИТАЛИЯ, МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, НАЦИОНАЛНАТА СИГУР­НОСТ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА МАЛТА, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРА­НАТА НА КРАЛСТВО НОРВЕГИЯ, МИНИСТЪРА НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРА­НА НА РЕПУБЛИКА ПОЛША, МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТ­БРАНА НА РЕПУБЛИКА ПОРТУГАЛИЯ, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО ИСПАНИЯ, ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА ШВЕЦИЯ, САТЕЛИТНИЯ ЦЕНТЪР НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ПО ОТБРА­НА ОТНАСЯЩО СЕ ЗА „МРЕЖА ЗА МОРСКО НАБЛЮДЕНИЕ - ОПЕРАТИВНА ПОДДРЪЖКА И РАЗВИТИЕ (MARSUR III)”.

Внася: министърът на финансите 

Стефан Янев назначи трима заместник-министри

6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОЗИЦИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЧЕРНОМОРСКАТА БАНКА ЗА ТЪРГОВИЯ И РАЗ­ВИТИЕ ПО ПРЕДЛОЖЕНО РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА И ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА ЗАПИСВАНЕТО МУ.

Внася: министърът на финансите

Филип Епитропов
1577 7

Свързани новини

Коментари 7

Добави коментар
Гост

2021.09.28 | 21:27

7
Шпионина взима решенията атози ще го отнесе заднешком по натам
Гост

2021.09.28 | 21:27

6
Шпионина взима решенията атози ще го отнесе заднешком по натам
Гост

2021.09.28 | 21:27

5
Шпионина взима решенията атози ще го отнесе заднешком по натам
Това правителство и

2021.09.28 | 18:44

4
решения???? Решенията ги взема Радев, а тези само ги четат!

2021.09.28 | 18:29

3
КОГА НАЙ-СЕТНЕ ЩЕ СЕ САМОИЗЧЕГЪРТА И ЯНЕВ?

2021.09.28 | 17:56

2
ТОВА служебно правителство всеки час си сменя министрите. нали руменчо с лайнарите от ДС-МОНТАРЕЙ- София ги назначиха? синодали, усмърдяхте се от всякъде.

2021.09.28 | 17:45

1
Нещо тежко стои зад този човек, лицето му го издава.

Добави коментар

Водещи новини