Вижте какви решения ще взима служебното правителство утре

  • 26 октомври 2021 18:46

  • 8111
  • 7
Вижте какви решения ще взима служебното правителство утре
© Булфото архив

Служебното правителство ще проведе заседание в сряда, 27 октомври, от 10:00 ч., съобщиха от правителствената информационна служба.

Заседанието ще протече при следния предварителен дневен ред:

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДОБРОВОЛНИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ ОВЛАДЯВАНЕ НА БЕДСТВИЯ, ПОЖАРИ И ДРУГИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2021 - 2030 г.

Внася: заместник министър-председателят по обществен ред и сигурност и министър на вътрешните работи

Стефан Янев за COVID мерките: Няма да се поддам на популизъм и да пренебрегна човешкия живот

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА 2019 - 2020 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА АКТИВЕН ЖИВОТ НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ (2019 - 2030 Г.).

Внася: заместник министър-председателят по икономическите и социалните политики и министър на труда и социалната политика

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПЕРИОДА 2021 - 2022 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ 2021 - 2030 г.

Внася: заместник министър-председателят по икономическите и социалните политики и министър на труда и социалната политика

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАД ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТТА НА ЖЕНИТЕ И МЪЖЕТЕ В БЪЛГАРИЯ ЗА 2020 г.

Внася: заместник министър-председателят по икономическите и социалните политики и министър на труда и социалната политика

5. ДОКЛАД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА МИЛИЯНА КАЙМАКАМОВА С ОРДЕН „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ОГЪРЛИЕ.

Внася: министърът на образованието и науката

7. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЗА 2021 Г.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

8. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2021 Г.

Внася: министърът на правосъдието

9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАЩАНИЯТА ПО РЕШЕНИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ПО ДЕЛАТА „ЙОНЧЕВА И ГАНЕВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (ЖАЛБИ № 18592/15 И 43863/15), „ИЛИЕВИ И ГАНЧЕВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (ЖАЛБИ № 69154/11 И 69163/11), „ТОДОРОВ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (ЖАЛБА № 50705/11), „СТОЯН НИКОЛОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (ЖАЛБА № 68504/11) И „Д. СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (ЖАЛБА № 29447/17).

Внася: министърът на правосъдието

10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ВЪЗМЕЗДНО БЕЗСРОЧНО ОГРАНИЧЕНО ВЕЩНО ПРАВО - СЕРВИТУТ, ВЪРХУ ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА", КЛОН - ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ПРИСТАНИЩЕ ЛОМ".

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ВЪЗМЕЗДНО БЕЗСРОЧНО ОГРАНИЧЕНО ВЕЩНО ПРАВО - СЕРВИТУТ, ВЪРХУ ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В ПОЛЗА НА „ЛЪКИ ТРАВЕЛ" ЕООД - СМОЛЯН.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО ИМ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА БУРГАС, ОБЛАСТ БУРГАС. Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ - ПЛОВДИВ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

16. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ, ОБЛАСТ ВРАЦА.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

17. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОНСУЛСТВО НА РУМЪНИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, РЪКОВОДЕНО ОТ ПОЧЕТНО КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. СИЛИСТРА И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СИЛИСТРА И ГР. СИЛИСТРА, И ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ СТЕФАН ИВАНОВ, БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, ДА ИЗПЪЛНЯВА ФУНКЦИИТЕ НА ПОЧЕТНО КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА РУМЪНИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. СИЛИСТРА И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СИЛИСТРА И ГР. СИЛИСТРА.

Внася: министърът на външните работи

18. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАЩИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ, ПОДПИСАН НА 3 ОКТОМВРИ 1997 Г. В ПЛОВДИВ.

Внася: министърът на икономиката

19. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ (ЕКОФИН), ПРОВЕДЕНО НА 5 ОКТОМВРИ 2021 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: министърът на финансите

20. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОКОЛНА СРЕДА, ПРОВЕДЕНО НА 6 ОКТОМВРИ 2021 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: министърът на околната среда и водите

21. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ НА МЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ДЪНГОВО“, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ КЪРДЖАЛИ И МОМЧИЛГРАД, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ.

Внася: министърът на енергетиката

Мая Йорданова
8111 7

Свързани новини

Коментари 7

Добави коментар

2021.10.26 | 23:49

7
Ще реновират Бобов долския затвор, че скоро ще им трябват килии там. Даже Мунчо отива да си избере най голямата. За Рашков килия с 12 кенефа.
Да се разпусне!

2021.10.26 | 22:44

6
Урааа
Гост

2021.10.26 | 22:10

5
Няма нужда от техните решения. Видяхме ги колко струват. Пълна каша е в държавата! Само едно и също си повтарят, корупция, кражби. Дайте да видим вас какво ще сътворите. Тикви!
Анонимен

2021.10.26 | 21:15

4
Янев с полиция ли го върнаха в министерството?
Есесовците на Радев

2021.10.26 | 20:28

3
На съвеста на фашиста Радев - ако въобще има такава и на този есесовец доктор Менгеле Каруцаров - лежат смърта на повече от 22000 души. До изборите с този темп на нищоправене от фатмака фигурант и фашистката му хунта ще си отидат още поне 1500 - 2000 заради некомпетентноста на този див селяндурин и този некадърен Каруцар. Дкато се махне от Дондуков 2 и се отправи към Софийския Централен ще си отидат още 10 000 невинни хора. България не е губила и през най жестоките си войни толкова хора. Великият Самуил почина само при вида на 15 000 ослепени войници обаче този сатрап и Гестаповец не се трогва от смърта на десетките хиляди починали заради некадърноста му да овладява кризи и се е вкопчил в власта като хиена в кокъл. Остават му обаче по малко от 3 седмици и ще го видим с мешка в ръка с най необходимото да влиза с белезници през широко отворените врати на Софийския централен.
ДА НЕ СЕ НАПЪВАТ ТОЛКОВА!

2021.10.26 | 19:33

2
СЛЕД МЕСЕЦ БЪЛГАРИЯ ПОЕМА ПРАВИЛНАТА ПОСОКА!!!
ДА НЕ СЕ НАПЪВАТ ТОЛКОВА!

2021.10.26 | 19:33

1
СЛЕД МЕСЕЦ БЪЛГАРИЯ ПОЕМА ПРАВИЛНАТА ПОСОКА!!!

Добави коментар

Водещи новини