МС прие актуализацията на бюджета и увеличение на пенсиите

  • 29 юли 2021 16:55

  • 3784
  • 37
МС прие актуализацията на бюджета и увеличение на пенсиите
© Булфото

Правителството одобри проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 година.

Необходимостта от изготвяне на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. (ЗИД на ЗДБРБ за 2021 г.) произтича от все по-реалните рискове за нова вълна на пандемията през есента, свързани с бързото разпространение на варианта „Делта“ на COVID-19 в някои страни в Европа, бавния темп на масова ваксинация в България, както и изчерпаните ресурси в бюджета за годината за продължаване на социално-икономическите мерки за подкрепа на бизнеса и уязвимите групи от населението. Едновременно с това, предложената актуализация на разчетите за годината отразява и променените очаквания по отношение на основните индикатори в макрорамката на бюджета, които съответно са отразени в приходната част, съобщават от пресслужбата на кабинета.

Стефан Янев: Актуализацията на бюджета е знак за отговорно поведение

Изготвените оценки от приходните администрации очертават в годишен план приходите по държавния бюджет да бъдат по-високи от разчетените със ЗДБРБ за 2021 г. с около 1,3 млрд. лв. ( 1, 1 % от прогнозния БВП). Приходите по бюджетите на социално­осигурителните фондове, които се отразяват в общите приходи по консолидираната фискална програма, също се очаква да бъдат по-високи с над 0,3 млрд. лв. (0,3 % от прогнозния БВП). Също така положителен ефект върху приходите по консолидираната фискална програма ще окажат и очакваните по-високи от планираните постъпления в Националния фонд по Механизма за възстановяване и устойчивост за 2021 г., които се дължат на увеличението на размера на предварителното префинансиране от 10% на 13%.

За целите на изчислението на аванса е използвана максималната сума, предвидена за България по грантовата схема на Механизма, като очакванията са, че тези приходи ще бъдат получени през месец декември 2021 година. Това увеличение се отразява в подобряване на разчетите в частта на постъпленията на приходи от помощи и дарения по консолидираната фискална програма за 2021 г. в размер на около 0,4 млрд. лв. (0,3 % от прогнозния БВП).

За обезпечаване на ресурс за продължаване на действащите към момента мерки, както и за нови такива и за покриване на недостиг на средства в някои бюджетни системи, в разчетите по ЗИД на ЗДБРБ за 2021 г. е предвиден ресурс в размер на 1,2 млрд. лв. (0,9 % от прогнозния БВП), който е обособен в резерва за непредвидени и/или неотложни разходи. Допълнителен натиск върху разходите оказва необходимостта от увеличение на средствата, предвидени за изплащане на вноската на Република България в общия бюджет на ЕС за 2021 година. Промяната в разчетите е свързана с комбинираното въздействие на изменения в разходната и приходната политики на ЕС, а необходимият допълнителен ресурс е в размер на 103,5 млн. лева.

Със законопроекта са предложени и промени в частта на бюджетните взаимоотношения (трансферите) по държавния бюджет в общ размер на 152, 7 млн. лв. (0,1 % от прогнозния БВП). С направените предложения в общата бюджетна рамка за годината са обвързани произтичащите промени в бюджетните взаимоотношения по държавния бюджет с бюджетите на ДОО и НЗОК в контекста на изготвените проекти на ЗИД на ЗБДОО и ЗБНЗОК. На база на предложените промени в приходите, разходите, бюджетните взаимоотношение (трансфери) и вноската на Република България в общия бюджет на ЕС, за настоящата година е предвидено влошаване на салдото по държавния бюджет със 141,3 млн. лв. (0,1 % от прогнозния БВП) спрямо разчетите по ЗДБРБ за 2021 г., с което дефицитът по държавния бюджет за 2021 г. се предвижда да бъде в размер на 5 625,7 млн. лв. ( 4,4 % от прогнозния БВП).

Същевременно, отразявайки предложените промени в ЗИД на ЗДБРБ за 2021 г. в общата бюджетна рамка по консолидираната фискална програма, се прогнозира подобрение на бюджетното салдо на касова основа до 4 604,2 млн. лв. (3,6 % от прогнозния БВП). Направените предложения за законодателни промени търсят баланс между необходимостта от осигуряване на допълнителни средства за приоритетни и неотложни политики до края на годината, при вече напълно изчерпани източници за тяхното обезпечаване в рамките на разчетите по ЗДБРБ за 2021 г. и възможностите на приходната част на бюджета да осигури тяхното финансиране.

Прегледът на параметрите по бюджетното изпълнение към полугодието и подобрените очаквания при голяма част от макроикономическите индикатори дават основание да се очаква, че преизпълнението на приходите, което се очертава в годишен план, може да посрещне тези допълнителни разходи без това да доведе до влошаване на бюджетната позиция на касова основа спрямо първоначално заложените целеви стойности. Поради това със законопроекта не се предлагат промени в одобрените ограничители по отношение на емисиите и размера на държавния дълг за годината.

Предвидено е също така основната част от по- високите от планираните постъпления по сметката за средства от ЕС на Националния фонд по Механизма за възстановяване и устойчивост за 2021 г.от увеличението на размера на предварителното префинансиране да се отразят в подобрение на салдото по консолидираната фискална програма. От 1 октомври пенсиите ще се увеличат средно с 64 лв., а средният им размер през тази година ще достигне 550 лв. Това предвиждат промени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г., които бяха одобрени от правителството. С измененията се предлага пакет от мерки, чрез които трайно се осигурява по-висок доход от пенсии както за настоящите, така и за бъдещите пенсионери.

С промяна в Кодекса за социално осигуряване се предвижда тежестта за една година осигурителен стаж в пенсионната формула да се увеличи от 1,2 на сто на 1,35 на сто. Този коефициент ще се прилага при изчисляването на пенсиите за трудова дейност, които ще се отпуснат след 1 октомври 2021 г., когато законът влиза в сила. По този начин се повишава адекватността на новоотпуснатите пенсии, насърчава се по-продължителното участие на хората на пазара на труда и нараства процентът на заместване на доходите от труд. С по-високата тежест на осигурителния стаж ще се преизчислят и всички пенсии, отпуснати преди 1 октомври 2021 г.

Със законопроекта се предлага от 1 октомври минималната пенсия за пълен осигурителен стаж и възраст да се увеличи от 300 на 340 лв. Това ще доведе до нарастване с 13,3 на сто на всички пенсии за трудова дейност, определени в минимален размер. Сред тях са пенсиите за инвалидност поради общо заболяване, пенсиите за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест и наследствените пенсии. От 1 октомври максималният размер на пенсиите се повишава от 1440 лв. на 1500 лв.

Гълъб Донев: Няма да има пенсионер без 12,5% увеличение на пенсията

От същата дата се предлага социалната пенсия за старост да се увеличи от 148,71 лв. на 170 лв. По този начин ще се приложи справедлив подход при актуализиране на доходите на всички пенсионери, тъй като с 14,3 на сто ще се повишат и размерите на пенсиите, несвързани с трудова дейност - пенсиите за военна и гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия, както и на добавките, които се изчисляват от размер на социалната пенсия за старост.

С промените в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. са предвидени и средства за изплащане на добавка от 50 лв. на всички 2 080 000 пенсионери. Целта е тази подкрепа да продължи до 1 октомври, когато в сила ще влязат разпоредбите, които ще доведат до повишаване на всички пенсии.

Министерският съвет прие Решение за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. Със законопроекта се предлага увеличение на здравноосигурителните приходи със 134 500 хил. лв. и съответно увеличение на разходите със 134 500 хил. лв. Приемането на законопроекта се налага поради удължения срок на извънредната епидемична обстановка, все по-реалните рискове от нова вълна на пандемията през есента, свързани с бързото разпространение на варианта „Делта“ на COVID-19 и необходимостта от допълнителни ресурси за посрещане на извънредни разходи. Със законопроекта се предлага Надзорният съвет на НЗОК да взима решение за покриване на възникналите потребности от средства в съответните направления на здравноосигурителните плащания по време на обявена епидемична обстановка.

Мая Йорданова
3784 37

Свързани новини

Коментари 37

Добави коментар
Ха-ха

2021.07.29 | 21:34

37
Преди това приеха 18 % увеличение на цената на тока, парното и водата.Това води до поскъпване на храните и изобщо на живота. Жалки са с техните 12,5%. А защо не кажат колко бонуси ще вземат на изпроводяк. Смърди това правителство. Отвсякъде.
Пъътуващ

2021.07.29 | 19:16

36
НЯМА ТАКОВА НЕЩО , ЧЕ ПОВЕЧЕТО ОТ ХОРАТА ХАРЕСВАТ РАДЕВ И СЛУЖЕБНИТЕ ПИЯНИЦИ.....ГАЛЪП ПАК ЛЪЖАТ ...., ТРЕНД СЪЩО СЕ ПРОДАДОХА НА ЧЕРЕПА ...И ГАЛЕВА..., ЧЕ НАД 65 %.....ХАРЕСВАЛИ БАБИКЯН И ПРОТЕСТА НА ЛУМПЕНИ , КОИТО ЗАТВАРЯХА ОРЛОВ МОСТ И ПИКАЕХА В РЕКАТА...
Пъътуващ

2021.07.29 | 19:15

35
НЯМА ТАКОВА НЕЩО , ЧЕ ПОВЕЧЕТО ОТ ХОРАТА ХАРЕСВАТ РАДЕВ И СЛУЖЕБНИТЕ ПИЯНИЦИ.....ГАЛЪП ПАК ЛЪЖАТ ...., ТРЕНД СЪЩО СЕ ПРОДАДОХА НА ЧЕРЕПА ...И ГАЛЕВА..., ЧЕ НАД 65 %.....ХАРЕСВАЛИ БАБИКЯН И ПРОТЕСТА НА ЛУМПЕНИ , КОИТО ЗАТВАРЯХА ОРЛОВ МОСТ И ПИКАЕХА В РЕКАТА...
ТРЕНД..

2021.07.29 | 18:57

28
АГЕНЦИЯ " ТРЕНД " ,УЖ ДЕМОКРАТИЧНИ И ОБЕКТИВНИ..., А ДАВАХА НАД 60%...,ЧЕ ,"ХАРЕСВАТ "...БАБИКЯН И ПРОТЕСТА МУ......,АКО БЕШЕ ТАКА ЗАЩО ИМАТ САМО 4.9 %....НА ГАЛЕВА..., ЗАЩО БСП НЕ СПЕЧЕЛИХА ИЗБОРИТЕ.....?....ТАКА , ЧЕ ТРЕНД СЕ ПРОДАДОХА...
ivo

2021.07.29 | 19:05

34
трен, трън , оТДАВНА СА НА ХРАНИЛКА !
десняк

2021.07.29 | 19:03

33
НЕ ПИПАЙТЕ ПАРИТЕ ОТ Б О Й К О ! ТЕЖКО ви !
некой

2021.07.29 | 19:01

32
ПЕНСИИ НЯМА , НЕ РАЗБРАХТЕ ЛИ !

2021.07.29 | 18:56

27
Президента има право да удължи правомощията на слyжебния кабинет при определени обстоятелства в разрез с конституцията
РУМЕН

2021.07.29 | 19:00

31
мнооого Тъпо !
ТРЕНД....

2021.07.29 | 18:58

30
АГЕНЦИЯ " ТРЕНД " ,УЖ ДЕМОКРАТИЧНИ И ОБЕКТИВНИ..., А ДАВАХА НАД 60%...,ЧЕ ,"ХАРЕСВАТ "...БАБИКЯН И ПРОТЕСТА МУ......,АКО БЕШЕ ТАКА ЗАЩО ИМАТ САМО 4.9 %....НА ГАЛЕВА..., ЗАЩО БСП НЕ СПЕЧЕЛИХА ИЗБОРИТЕ.....?....ТАКА , ЧЕ ТРЕНД СЕ ПРОДАДОХА....
ТРЕНД..

2021.07.29 | 18:57

29
АГЕНЦИЯ " ТРЕНД " ,УЖ ДЕМОКРАТИЧНИ И ОБЕКТИВНИ..., А ДАВАХА НАД 60%...,ЧЕ ,"ХАРЕСВАТ "...БАБИКЯН И ПРОТЕСТА МУ......,АКО БЕШЕ ТАКА ЗАЩО ИМАТ САМО 4.9 %....НА ГАЛЕВА..., ЗАЩО БСП НЕ СПЕЧЕЛИХА ИЗБОРИТЕ.....?....ТАКА , ЧЕ ТРЕНД СЕ ПРОДАДОХА...
Пачо

2021.07.29 | 18:51

26
СПЕШНИТЕ ЦЕНТРОВЕ НА СТАЧКА

Добави коментар

Водещи новини