Гледай на живо

Евро 2020: "Трето полувреме" преди Словакия - Испания

Вижте какво решава Министерски съвет утре

02 февруари 2021 20:57

Вижте какво решава Министерски съвет утре
© Булфото (архив)
4388 6

Министерският съвет ще заседава при следния предварителен дневен ред:

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА 1 ЯНУАРИ - 30 ЮНИ 2021 Г.

Внася: министър-председателят

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛНИТЕ ПРЕПОРЪКИ КЪМ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ОТПРАВЕНИ ОТ КОМИТЕТА НА ООН ЗА ПРАВАТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (2021 – 2026).

НС обсъжда Законопроект за българския жестов език

Внася: министърът на труда и социалната политика

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕТОДИКА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ПО ПРОГРАМИ ЗА ТРАНСНАЦИОНАЛНО И ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА БЪЛГАРИЯ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021 - 2027 Г., И ИНДИКАТИВНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ПО ПРОГРАМИ ЗА ТРАНСНАЦИОНАЛНО И ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА БЪЛГАРИЯ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021 – 2027 Г.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

4. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПО ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 289 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г.

Внася: министърът на финансите

5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ГОДИШНИТЕ РАЗЧЕТИ НА СМЕТКАТА ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД ЗА 2021 Г.

Внася: министърът на финансите

6. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА“.

Внася: министърът на образованието и науката

МОН разработи 16 национални програми за развитие на образованието

7. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ ТРАНСФЕРИ ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ И, Т. 5.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2021 Г. ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И/ИЛИ НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, ОВЛАДЯВАНЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ БЕДСТВИЯ.

Внася: министърът на вътрешните работи

8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТНЕМАНЕ ПОРАДИ ОТПАДНАЛА НУЖДА ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ПРАВОТО НА УПРАВЛЕНИЕ ВЪРХУ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ОБЯВЯВАНЕТО МУ ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОМЯНА НА КЛАСА НА КОНСУЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ФИЛИПИНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, РЪКОВОДЕНО ОТ ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, СЪС ЗАПАЗВАНЕ НА НЕГОВОТО СЕДАЛИЩЕ И КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, В ГЕНЕРАЛНО КОНСУЛСТВО, РЪКОВОДЕНО ОТ ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ - ОГНЯН ТРАЯНОВ, С КЛАС ПОЧЕТЕН ГЕНЕРАЛЕН КОНСУЛ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

10. ДОКЛАД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ ПРЕЗ 2020 Г.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

11. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОЗИЦИЯ ПО ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪПРОСИ ЗА УСТЕН ОТГОВОР ВЪВ ВРЪЗКА С НАСРОЧЕНОТО НА 9 ФЕВРУАРИ 2021 Г. СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ ПО ДЕЛО С-490/20, СТОЛИЧНА ОБЩИНА, РАЙОН ПАНЧАРЕВО, ПРЕД СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ОБРАЗУВАНО ПО ПРЕЮДИЦИАЛНО ЗАПИТВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД СОФИЯ – ГРАД.

Внася: министърът на правосъдието

12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЧАСТ „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ", КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 3 ФЕВРУАРИ 2021 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

13. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ, КУЛТУРА И СПОРТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЧАСТ „ОБРАЗОВАНИЕ", ПРОВЕДЕНА НА 22 ЯНУАРИ 2021 Г.

Правителството отпуска над 600 000 лева за ясли, детски градини и училища

Внася: министърът на образованието и науката

14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА „ФРАПОРТ ТУНИ СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ" АД - ВАРНА, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА КОНЦЕСИЯ НА ГРАЖДАНСКО ЛЕТИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ - БУРГАС, И ГРАЖДАНСКО ЛЕТИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ - ВАРНА, СКЛЮЧЕН НА 10 СЕПТЕМВРИ 2006 Г„ В СИЛА ОТ 10 НОЕМВРИ 2006 Г., МЕЖДУ РЕПУБЛИКА

БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА, И „ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ" АД - ВАРНА.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОГРАМА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА 1 ЯНУАРИ - 30 ЮНИ 2021 Г.

Внася: министър-председателят

16. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС.

Внася: министърът на правосъдието

17. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СЛУЖЕБНИТЕ КОМАНДИРОВКИ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ЧУЖБИНА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

18. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 252 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

19. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 278 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г.

Внася: заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма

20. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

Внася: министърът на образованието и науката

Радина Лазарова
4388 6

Свързани новини

Коментари 6

Добави коментар
Браво Борисов

2021.02.03 | 10:17

6
Натрий носовете на нещастно озлобените чалгаджии!!!Ха Ха

2021.02.03 | 07:57

5
Бойко се подмазва преди изборите,ще свали и потурите някой ден.Али Баба и 40 от хунтата хрантутници.Прави забележка на Путин,виж се ти бе боклук мръс.. Ти си по долен от всички политици.Никой нее очаквал че Борисов ще излезне такъв голям и.д.й.о.т. и престъпник.Банки магистрали изнасилвания изнудвания и какво ли не!!!

2021.02.02 | 22:18

4
Разбира се, ОСТАВКАТА!!! ОСТАВКА!!! ОСТАВКА!!!
ot dobrite

2021.02.02 | 21:36

3
...da vi e.. u ministerskiya,da va e.. u saveta ....maloumnici vodeni ot tikva...palya4ovci...

2021.02.02 | 21:11

1
1.Бoйкo Бoриcoв - кoмуниcт, мaйoр oт УБO, и cин нa пoлкoвник oт МВР. 2.Цвeтaн Цвeтaнoв CТAРШИНA oт ДC ! Cин нa шoфьoрa и нaй-дoвeрeнo лицe нa нaчaлникa нa ДC Григoр Шoпoв. 3.Цeцкa Цaчeвa – пaртийнa ceкрeтaркa нa Oкръжния нaрoдeн cъвeт в Плeвeн. 4.Никoлaй Млaдeнoв – кoмcoмoлcки ceкрeтaр , плeмeнник нa Пeшo Тaнкиcтa , и cин нa cлужитeл нa ДC oт виcoкo зaceкрeтeнo нивo. 5.Ceргeй Игнaтoв - cин нa ceкрeтaр нa OК нa БКП Видин пo идeoлoгичecкитe въпрocи. 6.Рoceн Плeвнeлиeв - плaтeн първи ceкрeтaр нa oбщинcки кoмитeт нa ДКМC. 7.Cимeoн Дянкoв – кoмуниcтичecкo cинчe ; cтипeндиaнт нa фoндaция Людмилa Живкoвa. 8.Нoнa Кaрaджoвa - дъщeря нa зaвeждaщ oтдeл в ЦК нa БКП. 9.Лилянa Пaвлoвa - внучкa нa зaмecтник зaвeждaщ oтдeл в ЦК нa БКП ! Дядo и e бил рaмo дo рaмo c Бaй Тoшo в Пaртизaнcкият oтряд „ Чaвдaр” ! 10.Вeжди Рaшидoв - удocтoeн личнo oт Илия Пaвлoв cъc звaниeтo Глaвeн Мултaк нa РБ, 11.Ивaйлo Мocкoвcки - първa щaтнa рaбoтa в Мултигруп. 12.Вeднaгa cлeд прeзидeнтcкитe избoри Бoйкo Бoриcoв пoбързa дa нaзнaчи зa зaмecтник кмeт нa Coфия пo финaнcитe cинa нa гeнeрaл oт ДC Никoлaй Бaрбaлoв 13.Aню Aнгeлoв – Кoмуниcтичecки гeнeрaл ! Члeн нa БКП oт врeмe OНO ; и ceгa зaбeлeжeтe – бил e дeлeгaт нa кoмуниcтичecкaтa пaртия прeз 1990 гoдинa 14.Йoрдaнкa Фaндъкoвa – рeдoви члeн нa БКП кaтo учитeл 15.Димитър Никoлoв – мocкoвcки възпитaник изрacнaл в ceмeйcтвo нa кoмуниcти. 16.Крacимир Вeлчeв – члeн нa БКП кaтo пилoт в aвиaциятa

2021.02.02 | 21:12

2
Борисов скрийсе.Няма смисъл дасе показваш.

Добави коментар

Водещи новини