Правителството одобри бюджетната процедура за 2022 г.

20 януари 2021 13:23

Правителството одобри бюджетната процедура  за 2022 г.
© Novini.bg
152 0

Министерският съвет прие Решение за бюджетната процедура за 2022 г. в срока, определен от Закона за публичните финанси. С Решението се създава необходимата организация и координация между отделните разпоредители с бюджет в процеса на бюджетно планиране и съставяне на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г. и на проекта на държавния бюджет за 2022 година. Това съобщават от пресцентъра на МС.

В решението са включени етапите, сроковете, разпределението на отговорностите и изискванията към разпоредителите с бюджет по съставянето на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г. и на проекта на държавния бюджет за 2022 година. Определена е базата за разработване и актуализиране на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г. и за съставяне на законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2022 година.

Програмен формат на бюджет за 2022 г. ще прилагат всички първостепенни разпоредители с бюджет, чиито бюджети са част от държавния бюджет, с изключение на Народното събрание и на съдебната власт. Това е поредният инструмент на правителството за повишаване на качеството на управление на публичните финанси, подобряване процесите на планиране и изготвяне на проектобюджетите на бюджетните организации, повишаване на прозрачността и отчетността на бюджетните системи.

Бюджетната процедура е съобразена със сроковете по прилагането на механизмите и мерките, заложени в основните етапи на Европейския семестър за координация на икономическите политики през 2021 г.

Борисов отпусна още над 2 млн. лв. за образователна инфраструктура, кметове благодарни

Спазването на процедурата създава условия за прозрачност и е елемент на доброто управление на публичните финанси. Тя обхваща всички бюджетни организации и юридически лица, контролирани от държавата и/или от общините, които не са част от консолидираната фискална програма, но попадат в обхвата на сектор „Държавно управление“.

Novini.bg
152 0

Свързани новини

Коментари (0)

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини