Правителството се разпореди с имоти

22 декември 2020 14:53

Правителството се разпореди с имоти
© Novini.bg
416 0

Министерският съвет прие решение за отнемане на земеделски земи от Министерство на отбраната и включването им в Държавния поземлен фонд. Предмет на акта на Министерския съвет са два поземлени имоти, намиращи се в област Плевен, община Червен бряг, с. Телиш, м. „Голия връх“. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

На община Поморие се предоставя правото на собственост върху имот - частна държавна собственост, намиращ се в град Поморие. Той представлява терен с площ 7832 кв. м и е необходим за осъществяване на дейности по вълнозащита на акваторията, инфраструктурата и съоръженията на пристанище Поморие. Имотът е част от инфраструктурата на пристанището и предназначението му, заедно с кейовата стена, е да го предпазва от вредното въздействие на вълните.

Правителството одобри промени по утвърдените разходи на Министерството на външните работи

С друго Решение правителството обяви имот - частна държавна собственост, управляван от Националната агенция за приходите (НАП), за имот - публична държавна собственост. Той се намира на ул. „П. Р. Славейков“ № 47 в гр. Търговище и представлява терен с площ 408 кв. м. Поземленият имот е предоставен на НАП за изпълнение на функциите й и е придобил характер на публична държавна собственост, съгласно Закона за държавната собственост. Сградата, която е в него, е публична държавна собственост, и също се управлява от агенцията.

Министерският съвет също така прие Решение за даване на съгласие за продажба на обособена част от лечебно заведение - недвижими имоти, собственост на „Специализирана болница по пневмофтизиатрични заболявания за продължително лечение и рехабилитация - Цар Фердинанд” ЕООД. „СБПФЗПЛР - Цар Фердинанд” ЕООД, с. Искрец, е лечебно заведение - търговско дружество със 100 на сто държавно участие в капитала. Обособената част от лечебното заведение представляват жилища - апартаменти (общо 31 броя), находящи се в местност Санаториумът, с. Искрец, общ. Своге. Имотите са с отпаднала необходимост за лечебното заведение и генерират само разходи, поради което ръководството е заявило желание за освобождаване от тях чрез продажба.

Съгласно чл. 28, ал. 10 и ал. 9 от ЗПСК продажбата на обособени части от лечебни заведения, които са включени в списъка по Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 на ЗПСК, какъвто е настоящият случай, може да се извърши след решение на Министерския съвет, по предложение на органа, упражняващ правата на собственост в капитала на търговското дружество. Паричният ресурс, получен от продажбата на имотите, ще остане в лечебното заведение и ще се използва в съответствие със ЗЛЗ и ЗПСК. На основание чл. 10а, ал. 2, т. 1 от ЗПСК 20| на сто от цената на сделката ще бъдат внесени в централния бюджет.

Novini.bg
416 0

Свързани новини

Коментари (0)

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини