Депутатите одобриха законопроекти за промени в Закона за устройство на територията

  • 22 октомври 2020 12:23

  • 836
  • 0
Депутатите одобриха законопроекти за промени в Закона за устройство на територията
© Булфото/Архив

Народното събрание одобри два законопроекта за промени в Закона за устройство на територията /ЗУТ/. Вносител и на двата законопроекта е Министерският съвет.

Първият законопроект предвижда промени, с които се вменява отговорност за контрол от страна на Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/ към дейността на лицата, упражняващи строителен надзор, както и по отношение дейността на консултантите в инвестиционните проекти. Вторият законопроект предвижда създаването на Единен публичен регистър по устройство на територията на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/.

В доклада на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление относно първия законопроект, регламентиращ по-голям контрол от страна на ДНСК, необходимостта от промени в ЗУТ, се мотивира с извършени проверки на дейността на консултантите, упражняващи строителен надзор и установените нарушения, свързани с незаконосъобразни оценки за съответствия на инвестиционните проекти.

Ето какво ще обсъждат депутатите тази седмица

Според приетите на първо четене разпоредби ДНСК ще може да извършва проверка на комплексния доклад на разрешението за строеж. Въвеждат се и някои ограничения, като например консултантът да не може да сключва договор за изпитание в лаборатории на строителя или на свързани с него лица, когато изпълнява строителен надзор на строеж, изпълняван от същия строител. Друга разпоредба предвижда консултантът да не може да сключва договор за оценяване съответствието на проекта за строеж, за който той, или наетите от него по друго, различно от трудово правоотношение лица, са проектанти, строители или доставчици на машини и оборудване. Предвижда се и промяна в броя и срока на наказателните постановления, въз основа на които, се пристъпва към предсрочно прекратяване на действието на издадено удостоверение на съответствието на инвестиционния проект.

Цвета Караянчева - от позор за парламентаризма до най-честния политик

Вторият законопроект предвижда създаването на Единен публичен регистър по устройство на територията на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/. Единният публичен регистър по устройство на територията следва да обединява в себе си всички регистри, водени от МРРБ, ДНСК, областните администрации, общинските администрации и администрациите на районите в градовете с районно делене.

С помощта на регистъра ще се осигури достъп до информация и документация, необходима за извършване на съответна административна услуга, т.е. ще се създадат условия за осъществяване на вътрешни административни услуги, с което значително ще се облекчат както гражданите и бизнесът, така и самата администрация, се посочва в доклада на ресорната комисия.

В хода на дискусията по двата законопроекта Младен Шишков от ГЕРБ заяви, че безусловно са необходими промени в ЗУТ в посока регламентиране на дейностите на консултантите и лицата, упражняващи строителен надзор. Със законопроекта се отстраняват допуснати непълноти в разпоредбите, касаещи правомощията на органите на ДНСК и функциите на консултантите, които извършват оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняват строителен надзор, каза депутатът.

Шишков коментира, че с предложените законодателни промени ще се постигне по-добра ефективност на упражнявания строителен контрол, ще се ограничи многозначното прилагане на разпоредбите на закона, предаде БТА. Той коментира, че възможността за контрол от страна на ДНСК е крачка в правилна посока, но по думите му е необходимо обезпечаване на кадрови ресурс за извършване на този контрол. Никола Динков от "БСП за България" заяви, че от левицата ще се въздържат от подкрепа за така направените с двата законопроекта промени в ЗУТ и настоя за приемане на изцяло нов закон. Действащият ЗУТ има един основен и съществен недостатък - непропорционално завишен контрол при одобряване на проектната документация и твърде занижен, формален контрол по време на строителството, посочи той. Динков настоя, че трябва да има изисквания и към експертите в ДНСК. По думите му именно те се явяват лицата, които правят контрол върху контрола и изрази опасения, че така ще се създадат предпоставки за корупционни практики.

Танер Али от ДПС заяви, че парламентарната група ще подкрепи приемането и на двата законопроекта на първо четене. Али посочи, че между двете четения от ДПС ще изготвят предложения, с които да се прецизират някои от текстовете на законопроектите.

Първият законопроект, с който се разширява контролът на ДНСК, бе подкрепен с 95 гласа "за", против двама и 28 - въздържали се. Законопроектът, с който се създава единен публичен регистър, бе гласуван с 97 гласа "за", един - "против" и 28 - въздържали се.

Филип Епитропов
836 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини