Страните в ЕС се обединиха около шест приоритета за развитие на регионите до 2030 г.

  • 21 октомври 2020 17:25

  • 457
  • 1
Страните в ЕС се обединиха около шест приоритета за развитие на регионите до 2030 г.
© Пресцентър МРРБ

Страните от ЕС се обединиха около шест основни приоритета за устойчиво развитие на регионите в Европа в следващите десет години, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Те са залегнали в основополагащия стратегически документ за провеждането на регионална политика в ЕС - Териториален дневен ред 2030.

Документът е бил финализиран по време на онлайн среща на генералните директори, отговорни за териториалното сближаване в страните членки, организирана от Германското председателство на Съвета на ЕС. На нея България е била представлявана от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова.

Териториалният дневен ред 2030 има 6 основни приоритета: балансирано териториално развитие, функционални райони с по-малко неравенства, интеграция и сътрудничество извън административно-териториалните и националните граници, здравословна среда, кръгова икономика и устойчива цифрова и физическа свързаност.

Те са насочени към постигането на две основни цели - Справедлива Европа и Зелена Европа. Териториалният дневен ред 2030 ще се изпълнява чрез целенасочени действия и пилотни инициативи, които трябва да засилят многостепенното управление, провеждането на политиките въз основа на конкретните местни нужди, координирано изпълнение и въздействие на секторните политики, сътрудничеството между териториите и териториалното сближаване.

Стратегическият документ подчертава значението на стратегическото пространствено планиране, предоставя ориентация за осъществяването му и призовава за засилване на териториалното измерение на секторните политики на всички нива на управление. Целта е да се насърчи приобщаващо и устойчиво бъдеще за всички населени места и да се подпомогне постигането на целите за устойчиво развитие в Европа.

Зам.-министър Николова е представила позицията на България, в която се посочва необходимостта от по-тясно обвързване на териториалното и градското измерение в Териториалния дневен ред на ЕС 2030, както и за запазване на приоритета за балансирано полицентрично развитие на територията, с акцент върху интегрирания подход и взаимовръзките на регионалната и градска политика с другите секторни политики. "Приветстваме идеята за създаване на силен комуникационен план за Териториалния дневен ред 2030, защото е нужно подобряване на визуализацията и комуникацията с широката общественост и заинтересованите страни. Това е подход, който следва да се насърчава и при подготовката и изпълнението на новите програми, финансирани от ЕС за следващия период 2021-2027. За нас е изключително важно да се установи тясна връзка и взаимодействие между комуникационните планове на новите програми 2021-2027 на национално ниво и комуникационния план на Териториалния дневен ред 2030", е заявила зам.-министър Николова.

Деница Николова се среща с представители на общините от Северния централен район

По-късно зам.-министър Николова е участвала и във виртуална среща на генералните директори, отговорни за градското развитие, също организирана от Германското председателство на Съвета на ЕС. На нея е била финализирана работата по новата Лайпцигска харта. Тя е озаглавена "Трансформиращата сила на градовете за общото благо" и представлява стратегическа рамка за интегрирано и устойчиво градско развитие след 2020 г.

Зам.-министър Николова е изразила подкрепа за новата Лайпцигска харта като е подчертала, че за България визията за многостепенното управление и сътрудничеството между различните заинтересовани страни са много ключови принципи, които ще оформят бъдещето на териториалното и градско развитие. "Страната ни вече работи усилено в тази посока като полага усилия подходът да бъде приложен на всички нива. Моделът на многостепенното управление и партньорство е силно залегнал при подготовката на програмите за следващия програмен период 2021-2027 г.", е казала заместник-регионалният министър.

В рамките на срещата България е подкрепила създаването на Секретариат, който да отговаря за градските въпроси като част от Европейската градска инициатива, както и плановете за действия на двете последни партньорства - Култура и културно наследство и Сигурност на публичните пространства, одобрени за включване в Градския дневен ред на ЕС по време на Българското председателство.

Предстои Териториалният дневен ред на ЕС 2030 и новата Лайпциска харта да бъдат одобрени на среща на министрите през декември т. г.

Novini.bg
457 1

Свързани новини

Коментари 1

Добави коментар
недисциплинираните лиглъовци

2020.10.21 | 18:14

1
от европа и америка !!!

Добави коментар

Водещи новини