Правителството се разпореди с имоти

  • 23 октомври 2019 13:27

  • 357
  • 0
Правителството се разпореди с имоти
© Novini.bg

Министерският съвет прие решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имоти-публична държавна собственост, на община Ивайловград за срок от 10 години. Имотите се намират в област Хасково, община Ивайловград, представляващи археологически недвижими културни ценности Римска вила „Армира“ и античен некропол в област Хасково, 523 октомври 2019 община Ивайловград, с. Свирачи, местност „Харманите“.

Предоставянето на имотите на община Ивайловград ще допринесе за обогатяване културното наследство на местно ниво, ще подпомогне популяризирането на недвижимите ценности и превръщането им в съществен фактор за развитието на туризма в общината.

Дейностите, свързани с опазване на културните ценности и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство и предписанията за опазване на недвижимите културни ценности от Историческия музей - Ивайловград. Съгласно друго правителствено решение се учредява безсрочно възмездно право за изграждане на стълб за телекомуникационно оборудване и съоръжения на техническата инфраструктура към него.

Правото на строеж е върху поземлен имот в горска територия - публична държавна собственост, в землището на град Шумен, с площ 70 кв. м. Съоръженията ще се ползват от Изпълнителна агенция „Борба с градушките”. Имотът е в района на дейност на Североизточно държавно предприятие.

За срок от 10 години на община Ардино безвъзмездно се предоставя за управление на имот - публична държавна собственост. Имотът се намират в област Ардино, община Кърджали, село Дойранци и представлява археологическа недвижима културна ценност „Късноантична и средновековна крепост“.

Предоставянето на имота на община Ардино ще допринесе за обогатяване културно-историческото наследство на местно ниво, ще подпомогне популяризирането на недвижимата ценност и превръщането й в съществен фактор за развитието на туризма в общината. Дейностите, свързани с опазване на културната ценност и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство и предписанията за опазване на недвижимата културна ценност от Регионален историческия музей - Кърджали.

Министерството на културата получи за управление държавен имот в град Костинброд. Имотът, с площ 1 999 кв. м, попада в рамките на обект „Късноантична резиденция скретиска/ранновизантийска Кретискара и Ротонда“ и е класифициран като археологическа недвижима културна ценност.

Теренът ще се управлява от Министерството на културата с цел опазване на археологическата находка.

На община Перник се прехвърля безвъзмездно правото на собственост върху имот - държавна собственост.

Имотът, намиращ се в гр. Перник и представляващ три сгради и два самостоятелни обекта, е необходим на общината за съхранение, опазване и ремонт на общинска техника за поддръжката на инфраструктурата на населените места на нейната територия. Това ще спомогне за изпълнение на и вменените й по закон задължения по поддръжка на пътища и благоустрояване. Висшият съдебен съвет получава управлението върху имот - публична държавна собственост, за нуждите на Административен съд - Търговище. 623 октомври 2019 Той ще бъде използван за разкриване на Регистратура за класифицирана информация в Административния съд. Имотът се намира на ул. „Митрополит Андрей“ №51 в град Търговище и представлява самостоятелен обект на петия етаж в сграда №1.

Novini.bg
357 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини