Правителството се разпореди с имоти

Министерски съвет учреди безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия - публична държавна собственост. Те се намират в землището на гр. Шумен и са с обща площ 5,713 дка. Имотите се намират в района на дейност Североизточно държавно предприятие. Сервитутът се учредява за изграждане на трасе за външно кабелно електрозахранване на базова станция, съобщиха от пресслужбата на МС. 

На община Септември се прехвърля безвъзмездно правото на собственост върху имот - държавна собственост, който се намира на ул. „Четиридесет и четвърта“ № 33 в гр. Ветрен и представлява „Санаториум“, с площ 13 100 кв. м, ведно с построените върху него сгради. Общината ще използва имота за разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и пълнолетни лица с увреждания към община Септември. Предоставянето на услугата подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на лица с различни по вид и степен на увреждане, както и подкрепа на лица от различни рискови групи, чрез целенасочени дейности, за интеграция и превенция на социалното изключване.

На Община Самоков се прехвърля собствеността върху самостоятелен
обект - държавна собственост, намиращ се на ул. „Македония“ № 34 в гр. Самоков. Той ще бъде използван от Общината за удовлетворяване на социални нужди, като ще бъде превърнат в Клуб на пенсионера.

С друго свое решение правителството обяви имот - публична държавна собственост за частна държавна собственост. Имотът се намира в град Ямбол, ул. „Мир“ № 32 и е с площ 5 659 кв. м. заедно с построените в него три сгради с обща застроена площ 999 кв. м. Към момента се управлява от областния управител на Ямбол, но тъй като областната администрация разполага със самостоятелна сграда за дейността си няма необходимост от друга такава. Чрез смяната на статута на имота ще се създаде възможност той да бъде продаден по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол с цел привличане на инвестиции и развитие на бизнеса в района. 

Коментари

Напиши коментар

Спорт

още

Водещи новини

още

Още новини

още

Най-четени

Най-коментирани

Политика

още

Анкета

Каква ще бъде учебната година заради COVID-19?

Каква ще бъде учебната година заради COVID-19?

Избрано от Интернет