Правителството одобри продажбата на имоти край София

04 септември 2019 13:06

 Правителството одобри продажбата на имоти край София
© Novini.bg
762 1

Правителството одобри продажба на недвижим имот в Икономическа зона София - Божурище, собственост на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД - София. Това съобщиха от правителствената информационна служба.

Тя ще се осъществи чрез пряко договаряне с „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД за изграждане на подстанция на територията на Икономическа зона София-Божурище. По този начин ще се осигурят допълнителни електрически мощности, обезпечаващи реализацията на настоящи и бъдещи инвестиционни проекти в икономическа зона София – Божурище.

За срок от 10 години на община Севлиево безвъзмездно се предоставят за управление имоти - публична държавна собственост. Имотите се намират в област Габрово, община Севлиево, село Кормянско и попадат в териториалния обхват на недвижима археологическа културна ценност „Антична и средновековна крепост „Хоталич“. С предоставянето на имотите на община Севлиево ще е възможно опазването и развитието на културното наследство и превръщането му в съществен фактор за социално-икономическото развитие на общината, както и съхранението и популяризирането на недвижимата културна ценност. Дейностите, свързани с опазване на културната ценност и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство от Историческия музей – Севлиево.

Част от територията, върху която е изградена Водна учебна спортна база, в Несебър, се обявява за публична държавна собственост и се предоставя за управление на Националната спортна академия „Васил Левски“. Теренът е с площ 2400 кв. м и се намира в местност „Акротирия“ в Несебър.

Управляван от Министерството на земеделието и храните и горите имот - публична държавна собственост се обявява за частна държавна собственост. Имотът се намира в община Самоков, к. к. „Белчин бани“ и представлява урегулиран поземлен имот с площ от 1386 кв. м, заедно с построената в него двуетажна жилищна сграда със застроена площ 150 кв. м и разгъната застроена площ 265,50 кв. м. Имотът е с предоставени права за управление на Министерството на земеделието, храните и горите, „Югозападно държавно предприятие“ ДП - Благоевград - Териториално поделение „Държавно горско стопанство Самоков“. Сградата е в лошо състояние и се нуждае от основен ремонт, което е в икономическа тежест за поделението и стойността на ремонта е непосилен за стопанството. Стопанисването и управлението на имота се явява икономически нерентабилно за предприятието. Чрез евентуално разпореждане с него би се осигурил сериозен финансов ресурс за реализиране на други инвестиционни намерения на държавното предприятие. Промяната на статута ще създаде възможност за по-ефективното ползване на имота в бъдеще и за извършване на разпоредителни действия с него.

Министерският съвет учреди също така сервитут за прокарване на изпускателно съоръжение през предпазна дига на река Въча. То се намира в землището на с. Йоаким Груево, Община Стамболийски. Площта на имота е 27,185 дка. Сервитутът се учредява за изграждане на развъдник за риба. Съгласно Закона за държавната собственост, в имоти, които са публична държавна собственост може да се учредяват ограничени вещни права.

Калина Атанасова
762 1

Свързани новини

Коментари 1

Добави коментар
Незабравка

2019.09.04 | 14:09

1

Правителството одобри "Кражбата" на недвижим имот!!!

Добави коментар

Водещи новини