Димов подписа договори за изграждане на водна и канализационна инфраструктура с ВиК дружествата в Перник, Видин и Силистра

  • 21 август 2019 14:06

  • 735
  • 1
Димов подписа договори за изграждане на водна и канализационна инфраструктура с ВиК дружествата в Перник, Видин и Силистра
© МОСВ

Министърът на околната среда и водите Нено ДимовНено ДимовНено Димов е министър на околната среда и водите. На 10 януари 2020 година той подаде оставка, която бе подписа договори за изграждане на водна и канализационна инфраструктура с ВиК дружествата в Перник, Видин и Силистра. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите.

С реализирането на проекта на „ВиК“ ООД - Перник ще бъде увеличен събраният и третиран товар на замърсяване преди заустването на отпадъчните, ще се намалят загубите на вода във водопреносните мрежи и ще бъде подобрено водоснабдяването на населението в обособената територия, обслужвана от дружеството.

По проекта ще бъде доизградена и реконструирана канализационната мрежа за отвеждане на водите до реконструираната пречиствателна станция – гр. Батановци. Реализираните дейности ще подобрят екологичното състояние на водоприемника - река Струма, което ще спомогне за възстановяване на биоразнообразието и качеството на местообитанията на растителни и животински видове в ареала на река Струма.

Общият размер на инвестицията е близо 105 млн. лв. Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС) осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на 78.6 млн. лв.

По проекта на „ВиК“ ЕООД - Видин ще бъде реконструиран довеждащ водопровод от помпена станция „Сланотрън“ до гр. Видин. Предвижда се частична реконструкция на канализационния колектор, което ще повиши ефективността на работата на пречиствателната станция, която предстои да бъде пусната в експлоатация до края на 2019 г. C ycпешното изпълнениe на дейноститe близо 40 000 жители ще имaт дocтъп дo пoдoбpeнo вoдocнaбдявaнe. Проектът е на обща стойност 23.6 млн. лв. ОПОС осигурява близо 18 млн. лв.

Проектът на „ВиК“ ООД – Силистра цели повишаване ефективността при ползване на водите и намаляване на загубите на вода във водопроводните мрежи на населените места Силистра, Айдемир, Калипетрово и Тутракан. С изпълнение на дейностите допълнително 45 500 жители ще имат достъп до подобрено водоснабдяване.

Проектът предвижда доизграждане и реконструкция на над 100 км ВиК мрежа и довеждащи водопроводи. За повишаване на ефективността на управлението на ВиК системите е предвидено проектиране и изграждане на интегрирана географска информационна система. Общият размер на инвестицията е близо 79.4 млн. лв. ОПОС осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на 59.4 млн. лв.

Срокът за изпълнение и на трите проекта е 49 месеца.

Радина Лазарова
735 1

Свързани новини

Коментари 1

Добави коментар

2019.08.21 | 21:04

1

ЕХА ПАК ГГОЛЯМО ГЕПАНЕ ЩЕ ПАДНЕ !!

Добави коментар

Водещи новини