Парламентът ще разгледа на първо четене законови промени за либерализация на пазара на природен газ

27 юни 2019 07:09

Парламентът ще разгледа на първо четене законови промени за либерализация на пазара на природен газ
© Novini.bg
176 0

Парламентът ще разгледа на първо четене промени в Закона за енергетиката. Това предвижда проектопрограмата за работа на Народното събрание.

Измененията целят създаване на ефективна либерализация на пазара на природен газ и установяване на ликвиден пазар. По този начин ще бъде създадена конкурентна среда за добивните предприятия, търговците и потребителите, които ще сключват сделки на организирано място за търговия с ясни и единни правила и справедлива цена.

Чрез промените се дава възможност на търговците да реализират допълнителни количества в качеството им на участници, формиращи пазара (маркетмейкъри). Въвежда се и програмата "gas release", чрез която общественият доставчик освобождава определени количества газ, съответстващи на определен процент от потреблението за всяка предходна година, с цел по-конкурентен пазар на природен газ.

Депутатите ще гласуват на първо четене и Законопроект за марките и географските означения. В него е разписана процедурата по регистрация на марки и географски означения, опозиция, обжалване на решенията по опозиции, заличаване и отменяне. Създава се и правна възможност за регистрация на колективна и сертификатна марка.

Народното събрание ще разгледа на първо четене и промени в Закона за посевния и посадъчния материал. С тях се въвежда минимален срок от десет работни дни за отстраняване на нередовности по всички видове заявления, които се подават и за които досега такъв срок не е бил предвиден. Предвижда се всеки производител да води книга за произхода и количеството на посевния и посадъчния материал, който произвежда.

Радина Лазарова
176 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини