Правителството прие Правилник за дейността и организацията на работа на Националния съвет за хората с увреждания

Правителството прие Правилник за дейността и организацията на работа на Националния съвет за хората с увреждания, реда за признаване на национална представителност на организациите на и за хората с увреждания и контрола за спазването на критериите за национална представителност.

Правилникът е съществена част от действащата от началото на 2019 г. нормативна уредба, която урежда сътрудничеството в областта на политиката за правата на хората с увреждания. Документът е изготвен в изпълнение на изрични разпоредби от Закона за хората с увреждания. С Правилника се уреждат както дейността и организацията на работа на Националния съвет за хората с увреждания, така условията и редът за признаване на национална представителност на организациите на и за хората с увреждания, и контролът за спазването на регламентираните в Закона за хората с увреждания критерии.

Националният съвет за хората с увреждания е консултативен орган към Министерския съвет за сътрудничество при разработването и провеждането на политиката за правата на хората с увреждания. В Съвета участват представители на държавата, определени от Министерския съвет, национално представителните организации на и за хората с увреждания, национално представителните организации на работниците и служителите, национално представителните организации на работодателите и Националното сдружение на общините в Република България.

От една страна участието на представил на всяко отраслово ведомство в Съвета ще спомогне за задълбочаване на сътрудничеството при разработване и провеждане на политиката за правата на хората с увреждания и изграждане на координационния подход с оглед запознаване с проблематиката в отделните области и предприетите действия за нейното преодоляване. От друга страна участието на представители на работодателските и синдикални организации, както и на организациите на и за хората с увреждания с призната национална представителност ще гарантира повишаване на интензитета на социалния диалог и вземане на рационални решения за оказване на адекватна социално-икономическа подкрепа за хората с увреждания.

С приемането на Правилника се прави следващата стъпка към съобразяване с изискванията на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, относно институционализиране на национален координационен механизъм за улесняване провеждането на свързани дейности в различни сектори и на различни равнища по отношение на областите и средствата за подкрепа за социално приобщаване на хората с увреждания, съобщиха от правителствената пресслужба.

Коментари

Напиши коментар

Спорт

още

Водещи новини

още

Още новини

още

Най-четени

Най-коментирани

Политика

още

Анкета

Според вас имат ли отношение изборите в САЩ в България?

Според вас имат ли отношение изборите в САЩ в България?

Избрано от Интернет