Правителството се разпореди с имоти

  • 13 март 2019 13:58

  • 460
  • 0
Правителството се разпореди с имоти
© Novini.bg

Министерският съвет възложи на директора на Агенция „Митници“ да сключи договор за придобиване на имот в полза на държавата. Това съобщиха от правителствената информационна служба.

Имотът се намира на територията на ГКПП „Калотина“ и включва бензиностанция (43 кв. м.) и навес (465 кв. м.). Закупуването на имота е във връзка с бъдещата реконструкция на граничния пункт и изграждане на ново трасе, с което ще бъде повишена пропускателната способност на ГКПП „Калотина“ и ще се осигурят необходимите условия за изпълнение на функциите и задачите на митническата администрация, свързани с контрол на стоки и товари.

Придобиването на сградата се възлага на Агенция „Митници“ съгласно Закона за държавната собственост, според който Агенцията управлява имотите в рамките на граничните контролно-пропускателни пунктове, които са държавна собственост и не са предоставени на други ведомства.

Постройката е частна собственост и е изградена съгласно заповед на кмета на община Драгоман за отстъпено право на строеж върху държавна земя от началото на 90-те години на 20 в. Имотът ще бъде закупен на цена не по-висока от пазарната му стойност - 44 400 лева. Сумата ще е за сметка на бюджета на Агенция „Митници“, на която се възлага и управлението на сградата, включително ангажимента за премахването й. 

Съгласно друго правителствено решение се учредява безсрочно и възмездно ограничено вещно право - право на прокарване в полза на община Враца, върху поземлен имот - публична държавна собственост, предоставен за управление на Министерство на отбраната, находящ се в гр. Враца. Приетото решение дава възможност на общината да реализира проект „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца“, „Рехабилитация на стоманен и реконструкция на захранващ азбестоциментов водопровод от яз. Среченска бара до гр. Враца“. Стойността на учреденото право за поземлен имот е 26 354.16 лв.

Променя се предназначението на поземлен имот в горска територия - публична държавна собственост. Изменението е за обект, свързан с националната сигурност и отбраната на страната - „Открито спортно стрелбище със стрелкова площадка за динамична стрелба във Военно формирование 22580“. Той се намира в местността „Голямата локва“, с. Близнаци, община Аврен, област Варна и е с площ от 2.056 дка. Имотът е в обхвата на дейност на териториално поделение

„Държавно горско стопанство Варна“ към „Североизточно държавно предприятие“ ДП - Шумен. Командването на военноморските сили на България не дължи средства за промяна на предназначението и компенсационно залесяване.

От публична на частна държавна собственост се променя статутът на управлявани от Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“ поземлен имот в Асеновград и терен в Нова Загора.

Промяната по отношение на двата имота ще даде възможност на компанията да се разпорежда с тях и да реализира приходи за подобряване на финансовото си състояние. Имотите нямат функционално и технологично значение за сигурността и осъществяването на железопътните превози и в него не са разположени обекти на железопътната инфраструктура.

Радина Лазарова
460 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини