МС прие промени в правилника за Закона за развитието на академичния състав

  • 27 юни 2018 15:02

  • 1533
  • 0
МС прие промени в правилника за Закона за развитието на академичния състав
©

Министерският съвет прие изменения и допълнения на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в България.

Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Акцентът на промените е създаването на условия за обективно и безпристрастно прилагане на минимални национални изисквания към научната, преподавателската, художествено-творческата или спортната дейност на кандидатите за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности във висшите училища и научните организации.

Националните изисквания са изготвени по групи показатели за различните научни степени и академични длъжности в деветте научни области и съответстващите им направления. Това ще доведе до подходяща обвързаност между научните постижения на кандидатите и възможностите за академичното им израстване.

Прилагането на Закона за развитието на академичния състав след приемането му през 2010 г. без наукометрични изисквания към кандидатите за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности доведе единствено до значително увеличаване броя на хабилитираните лица и на присъдените научни степени, без това да допринесе за увеличаване на научната продукция и нейната значимост в институционален и национален мащаб.

Този проблем беше допълнително усложнен от липсата па достатъчно строги изисквания към професионалната компетентност и обективност на членовете на научното жури, както и на конкретни механизми за ефективен контрол.

С измененията в Закона и в Правилника оценяването на дисертационен труд на кандидатите за академични длъжности ще се извършва от журитата само за лицата, които отговарят на минималните национални изисквания, определени в правилника, както и на допълнителни изисквания в правилниците на висшите училища и научните организации, когато такива са предвидени.

В резултат на предлаганите промени се очаква да се създаде общовалидна национална рамка за участие и провеждане на процедурите за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности, съобразена със спецификата на различните научни области и професионалните направления.

Веселина Спасова
1533 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини