Решено: Ще бъде изграден втори кабинков лифт на Банско (обновена+видео)

  • 28 декември 2017 12:08

  • 10434
  • 30
Решено: Ще бъде изграден втори кабинков лифт на Банско (обновена+видео)
© Bulfoto (архив)

Министърът на околната среда и водите Нено ДимовНено ДимовНено Димов е министър на околната среда и водите. На 10 януари 2020 година той подаде оставка, която бе внесе като извънредна точка на правителственото заседание предложението да се разгледа промяната в Плана за управление на Национален парк „Пирин“.

Той е имал един час, даден му от премиера Бойко БорисовБойко Борисов Бойко Методиев Борисов е министър-председател на Република България. Роден е на 13 юни 1959 г, за да се подготви и да изложи предложението си.

При инвестиционен интерес ще се прави втори кабинков лифт в Банско, стана ясно след заседанието на кабинета, съобщи министър Димов.

"Внесена бе допълнителна точка по молба на кмета на Банско, който иска продължаване на процедурата от 2013 г., беше внесена и втора точка, която ясно възлага на министъра на околната среда и водите при наличието на инвестиционен проект за нова кабинкова линия в ски зона Банско да се предприемат всички мерки по екологичното законодателство, така че такава да бъде направена във възможно най-кратък срок. Това е на практика основата, която отваря възможността за изграждането при инвестиционен интерес на втора кабинкова линия и решаването на един проблем, който, като че ли, има голямо съгласие, тъй че е крайно време да бъде решен", заяви министър Димов.

Той бе категоричен, че това ще подпомогне развитието на ски спорта у нас: "Разбира се, това отваряне е и към развитието на ски спорта в Банско, а може би и добър знак за развитието му като цяло в България. Има своите сериозни икономически измерения. Това е удачен момент в навечерието на новия ски сезон . Каквото и инвестиционно намерение да има, какъвто и проект да бъде зададен, ще мине през цялото екологично законодателство - оценка за въздействие на екологичната среда, екологична оценка и оценка за съответствие. Именно тези процедури ще кажат как изграждането на втори кабинков лифт, ще трябва да бъде компенсирано в останалата част Националния парк", каза министърът. 

Ето какво гласи прессъобщението на МС:

Правителството прие изменения и допълнения в Плана за управление на Национален парк „Пирин“ в частта „Норми, режими, условия и препоръки за осъществяване на дейностите“.
Проектът за промяна на Плана за управление е внесен от община Банско и е разгледан на заседание на Висшия експертен екологичен съвет при МОСВ. Той е в съответствие с решенията на Комитета за световно наследство, които допускат развитие на съоръжения за ски спорт в т. нар. „буферна зона“ на обекта на световното наследство – Пирин, съвпадаща по граници с туристическата зона, за която се отнасят одобрените промени. Те ще позволят на община Банско да изготви план за развитие на туристическата зона, включваща ски зоната над града, която обхваща само 2% от НП „Пирин“.
Кабинетът възложи на министъра на околната среда и водите, при наличие инвестиционен интерес за изграждане на нова туристическа кабинкова линия в ски зона Банско и съпътстващата я инфраструктура, да предприеме спешни действия за съгласуване по реда на екологичното законодателство на всички необходими устройствени планове и инвестиционни предложения.

Промените в Плана за управление на НП „Пирин“:

1. В точка 1:
а) в подточка 1) накрая се добавя „освен допустимите в съответните зони“.
б) подточка 6) се изменя така:
„6) „Изкуствено осветление на територии извън Зоната за туризъм и Зоната на сгради и съоръжения“.

2. В точка 14 се създава подточка 10):
„10) Водохващане“.

3. В точка 16 се създават подточки 11) и 12):
„11) Дейности по изграждане на писти и строителство на въжени линии и съпътстващата ги техническа инфраструктура, съгласно одобрени устройствен план или изменение на такъв план и инвестиционни проекти/намерения, въз основа на влезли в сила крайни актове за одобряване/съгласуване по процедурите за екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда по реда на глава шеста от Закона за опазваме на околната среда и/или по процедурата за оценка за съвместимост по Закона за биологичното разнообразие“.
12) Изкуствено осветление за целите па обслужване на обекти по т. 11)“.

4. В точка 17 се създава подточка 11):
„11) Дейности по разширение на писти и строителство на въжени линии, в рамките на границата на зона III – Зона за туризъм, съгласно одобрени устройствен план или изменение на такъв план и инвестиционни проекти/намерения, въз основа на влезли в сила крайни актове за одобряване/съгласуване по процедурите за екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или по процедурата за оценка за съвместимост по Закона за биологичното разнообразие“.

5. В таблица 32 „Разрешени дейности на територията на парка по зони“, на ред 9 „Строителство, ремонт и реконструкция т. V. 9.“, в колони 3 „IIа Зона за опазване на горските екосистеми и отдих“ и 5 „III Зона за туризъм“, „тиретата“ се заменят с цифрата „3“.

6. В точка 76, накрая се добавя „и зона III – Зона за туризъм“.

7. В точка 77, подточка 13) се изменя така:
„13) Дейности по изграждане и разширение на ски писти и строителство на въжени линии и съпътстващата ги техническа инфраструктура в рамките на зона Ill-Зона за туризъм и в затворената от външните й граници зона IV-Зона на сгради и съоръжения, съгласно одобрени устройствен план или изменение на такъв план и инвестиционни проекти/намерения, въз основа на влезли в сила крайни актове за одобряване/съгласуване по процедурите за екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или по процедурата за оценка за съвместимост по Закона за биологичното разнообразие“.

Правителството прие изменения и допълнения в Плана за управление на Национален парк „Пирин“ в частта „Норми, режими, условия и препоръки за осъществяване на дейностите“. Проектът за промяна на Плана за управление е внесен от община Банско и е разгледан на заседание на Висшия експертен екологичен съвет при МОСВ. Той е в съответствие с решенията на Комитета за световно наследство, които допускат развитие на съоръжения за ски спорт в т. нар. „буферна зона“ на обекта на световното наследство – Пирин, съвпадаща по граници с туристическата зона, за която се отнасят одобрените промени. Те ще позволят на община Банско да изготви план за развитие на туристическата зона, включваща ски зоната над града, която обхваща само 2% от НП „Пирин“. Кабинетът възложи на министъра на околната среда и водите, при наличие инвестиционен интерес за изграждане на нова туристическа кабинкова линия в ски зона Банско и съпътстващата я инфраструктура, да предприеме спешни действия за съгласуване по реда на екологичното законодателство на всички необходими устройствени планове и инвестиционни предложения. Промените в Плана за управление на НП „Пирин“: 1. В точка 1: а) в подточка 1) накрая се добавя „освен допустимите в съответните зони“. б) подточка 6) се изменя така: „6) „Изкуствено осветление на територии извън Зоната за туризъм и Зоната на сгради и съоръжения“. 2. В точка 14 се създава подточка 10): „10) Водохващане“. 3. В точка 16 се създават подточки 11) и 12): „11) Дейности по изграждане на писти и строителство на въжени линии и съпътстващата ги техническа инфраструктура, съгласно одобрени устройствен план или изменение на такъв план и инвестиционни проекти/намерения, въз основа на влезли в сила крайни актове за одобряване/съгласуване по процедурите за екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда по реда на глава шеста от Закона за опазваме на околната среда и/или по процедурата за оценка за съвместимост по Закона за биологичното разнообразие“. 12) Изкуствено осветление за целите па обслужване на обекти по т. 11)“. 4. В точка 17 се създава подточка 11): „11) Дейности по разширение на писти и строителство на въжени линии, в рамките на границата на зона III – Зона за туризъм, съгласно одобрени устройствен план или изменение на такъв план и инвестиционни проекти/намерения, въз основа на влезли в сила крайни актове за одобряване/съгласуване по процедурите за екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или по процедурата за оценка за съвместимост по Закона за биологичното разнообразие“. 5. В таблица 32 „Разрешени дейности на територията на парка по зони“, на ред 9 „Строителство, ремонт и реконструкция т. V. 9.“, в колони 3 „IIа Зона за опазване на горските екосистеми и отдих“ и 5 „III Зона за туризъм“, „тиретата“ се заменят с цифрата „3“. 6. В точка 76, накрая се добавя „и зона III – Зона за туризъм“. 7. В точка 77, подточка 13) се изменя така: „13) Дейности по изграждане и разширение на ски писти и строителство на въжени линии и съпътстващата ги техническа инфраструктура в рамките на зона Ill-Зона за туризъм и в затворената от външните й граници зона IV-Зона на сгради и съоръжения, съгласно одобрени устройствен план или изменение на такъв план и инвестиционни проекти/намерения, въз основа на влезли в сила крайни актове за одобряване/съгласуване по процедурите за екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или по процедурата за оценка за съвместимост по Закона за биологичното разнообразие“.

Десислава Станева
10434 30

Свързани новини

Коментари 30

Добави коментар
най после

2017.12.29 | 21:29

29
Стотината зелени тумбаци се активират във форума! Спират ви паричките,а? И България няма да бъде съдена! Стига с тия опорни точки! Вие сте за съд, зелени бандюги!
много вярно

2017.12.29 | 21:29

30
Тази шепа от хора проводници на чужди интереси срещу заплащане пречат на икономическото развитие на съответните райони, а така и на глобалното развитие на туризма в РБ!
Коста Костов

2017.12.29 | 21:28

27
Да, ще има много пари за крадене. Патриотите заплашиха ББ и той по обичайния си начин приклекна. По този въпрос се доверявам на написаното в сайта “Биволь”. Няма оринципи, когато е застрашено единството на властта.
пак опорни точки

2017.12.29 | 21:28

28
А следиш ли поведението на местните хора? Та ББ "приклекна" пред волята и желанието им! Нали затова са го избрали!

2017.12.29 | 21:27

26
Защо не развиват туризъм в северозападна България вместо само да реват че няма инвестиции в региона.Не може ли да се развие един курорт около Враца.
Радой Николов

2017.12.29 | 21:26

24
Алчноста е най-страшния порок! Няма да стъпя в Банско вече!!!
а много хора ще се върнат!

2017.12.29 | 21:26

25
След три часово чакане за придвижване нагоре много хора се зарекоха да не стъпват вече в Банско! Чакаме ви отново! Върнете се- нещата се променят!
бгбгбгбгбгбггбгбгбгггб

2017.12.29 | 21:25

22
Алчни селски говняри! Да ви удави първия порой след като изсечете горите!!!
комик

2017.12.29 | 21:25

23
Колко си смешен, зелено огладняло човече!

2017.12.29 | 21:25

21
Седесар-богаташите ще имат нови забавления докато народът им работи.

2017.12.29 | 21:25

20
Ще има секс - ски, секс - ски. Основно забавление при костовизма.

2017.12.29 | 21:24

18
Седесарските доларови кypви продадоха Добруджа за шистов газ, сега ще ликвидират Пирин за да печелят от туризма.
а, стига бе!

2017.12.29 | 21:25

19
Няколко пъти вече се осираш и тук!

2017.12.29 | 21:24

17
Много са ми смешни ненормалните дето говорят за международни изолации. Е още малко сащ да клекне и ще ви с Е такова мамето
гост

2017.12.29 | 21:23

16
Този път управляващите постъпиха мъдро и държавнически. Не трябва да се поддават на натиска от екофашистите. Нека и в България да се направи нещо на световно ниво.

Добави коментар

Свързани видеа

Водещи новини