Министър Петкова запозна работодателските организации и енергийни компании с приоритетите по време н

16 октомври 2017 14:23

Министър Петкова запозна работодателските организации и енергийни компании с приоритетите по време н
© Министерство на енергетиката
1003 0

„Българската страна ще работи активно за ефективното функциониране на Енергийния съюз, при отстояване на националните интереси. Ще насочим усилията си за завършване на междусистемната свързаност на Западните Балкани, за да гарантираме сигурността на енергийните доставки в региона“.

Това каза министър Теменужка ПетковаТеменужка Петкова Теменужка Петкова е министър на енергетиката. Родена е на 18 януари 1967 г. Магистър по на среща с работодателските организации и енергийни компании, на която бяха представени приоритетите на България в сектор енергетика по време на председателството на Съвета на Европейския съюз, съобщиха от пресцентъра на енергийното министерство. В текущите приоритетни теми от дневния ред на Съвета на ЕС, в областта на енергийния отрасъл, са включени теми, свързани с функционирането на Енергийния съюз, завършване на енергийния пакет със законодателни и незаконодателни предложения „Чиста енергия за всички европейци“. Страната ни ангажирано ще участва за постигането на напредък в дискусиите на ниво ЕС, чрез търсенето на баланс в интересите на държавите членки и намирането на компромисни решения.

Диверсификация на източниците и маршрутите, и изграждането на европейски газов хъб на територията на България са сред важните приоритети, по които българското правителство ще работи в рамките на председателството. Акцент в работата ще бъде поставен и върху изграждането на липсващата инфраструктура със съседни страни, както и разработването на модела за регионалния електроенергиен пазар. България е една от последните страни в ЕС, която не е либерализирала напълно своя пазар – завършването на процеса ще е сред акцентите по време на председателството.

По време на председателството ще се постави и на темата за осъществяването на поетапен и икономически обоснован преход към ниско-въглеродна енергетика и повишаване на енергийната ефективност. Националната енергийна камара, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и Българската минно-геоложка камара изрази подкрепа по изложените приоритети и заявиха готовност за съвместна работа с Министерството на енергетиката по организацията на съвместни събития в рамките на председателството.

До края на седмицата предстоят срещи с представители на браншови организации, синдикати, академична общност и неправителствени организации, на които ще бъдат представени приоритетите в енергийния сектор по време на българското председателство.

Филип Епитропов
1003 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини