Със законови промени подобряват обективността и прозрачността при подбора на държавни служители

  • 09 март 2016 11:41

  • 993
  • 1
Със законови промени подобряват обективността и прозрачността при подбора на държавни служители
© Novini.bg

Правителството предлага промени в Закона за държавния служител. Основните им цели са да се подобри обективността и прозрачността на подбора на служители, преустановяване на злоупотреби с правни възможности, създадени за особени случаи, но чрез които се заобикаля конкурсът, както и осигуряване на открита и прозрачна процедура при преминаването на служителите на държавна служба в друга администрация чрез постоянна мобилност, съобщават от пресслужбата на кабинета.

В закона се регламентира провеждането на два етапа при конкурса за постъпване на държавна служба. Първият, централизиран етап, е провеждането на тестове за определяне нивото на общите компетентности и основните познания, необходими за заемане на държавна служба. Вторият специализиран етап е за определяне нивото на специфичните компетентности и професионалните и деловите качества на кандидатите, необходими за заемане на конкретна длъжност в съответната администрация. Централизираният етап на конкурса ще бъде организиран от Института по публична администрация (ИПА) като валидността на резултатите от него ще бъде три години.

Служителите в държавната администрация няма да могат да заемат ръководна длъжност без успешно преминаване на тест за определяне нивото на общите компетентности и познания, необходими за заемането на ръководни длъжности, който също ще се организира от ИПА. Въвежда се и Информационен портал за мобилност на служителите в държавната администрация, осигуряващ прозрачност. Разпоредбите, които касаят новата процедура за провеждане на конкурса (централизиран и специализиран етап), ще влязат в сила от 1 януари 2018 г., като до тогава ще бъдат осигурени необходимите технологични и организационни предпоставки за провеждането й.

С цел преустановяване на злоупотребите, чрез които се заобикаля конкурса, е предвидено да влезе в сила забрана за назначаване по заместване и за преназначаване на свободна длъжност на наетите по заместване лица, които не са преминали успешно централизирания етап на конкурса. Ще влезе в сила и забрана за преназначаване на лица, назначени на непълно работно време на длъжности, които са определени за заемане на пълно работно време, както и за назначаване на ръководна длъжност на непълно работно време.
При гарантиране на необходимите знания, умения, способности и нагласи на служителите в администрацията ползите ще бъдат както икономически, така и социални. Наличието на компетентни служители ще повиши както ефективността и ефикасността на държавните политики, така и доверието в обществото.

Със законопроекта са направени и допълнителни предложения в Закона за държавния служител, чрез които ще бъде повишено качеството на нормативната уредба и ще се създадат повече възможности за намиране на професионалисти в малките населени места, развитие на младите професионалисти в държавната администрация (чрез въвеждане на стипендиантска програма), ще бъде уредена приемствеността при напускането на ключови служители, както и ще бъдат прецизирани някои текстове по отношение на различното третиране на служителите, назначени по трудово и по служебно правоотношение.

Законопроектът е приет на вносител.

Последвайте канала на

Константин Тодоров
993 1

Свързани новини

Коментари 1

Добави коментар

2016.03.09 | 12:34

1
Бла, бла! ГЕЙрб ли е на власт, закони не важат!

Добави коментар

Водещи новини