НПО даде оценка “Добър“ 3,59 на държавата за грижата ѝ за децата и семействата

  • 24 април 2024 15:13

  • 363
  • 3
НПО даде оценка “Добър“ 3,59 на държавата за грижата ѝ за децата и семействата
© Pixabay

“Добър“ 3,59 е оценката, която държавата получи за грижата си за децата и семействата в “Бележник 2024” на Национална мрежа за децата (НМД). Докладът беше представен пред членове на парламентарните комисии по въпросите на децата, семейството, младежта и спорта, здравеопазването, образованието, труда, социалните и демографски въпроси, както и представители на Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието, експерти от Столичната община, Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД), Агенция за Качеството на социалните услуги (АКСУ), Агенция за социално подпомагане (АСП), Национална здравноосигурителна каса (НЗОК) и други. 

Така за първи път от 2012 г. насам се забелязва по-високо от средно представяне за всички 13 издания на годишния мониторингов доклад на НМД. За общо деветте области в изследването единствено оценките за “Благосъстояние“ и “Ранно детско развитие“ са по-ниски от предходната година, всички останали са повишени и, с изключение на “Детско здраве”, се повишават от “тройката“ към оценка “добър“, сочат данни от доклада. 

Миналата година оценката, която държавата получи за грижа на децата и семействата, е “среден“ 3,33, а за 2022 година - “среден“ 3,18. Една от двете области, в които се отчита по-нисък резултат от миналогодишния, е благосъстоянието на децата. Данните на НМД сочат, че делът на хората в риск от бедност или социално изключване в България възлиза на 32,2 % и е един от най-високите в Европейския съюз (ЕС), като средното европейско ниво е 21,6 %. 

МС реши: Учениците ще могат да отсъстват до 15 дни с бележка от родител

Друга област на изследването засяга закрилата на детето от всички форми на насилие. Тази област получава по-висока оценка спрямо предходни години поради приетите промени в Закона за защита от домашно насилие, целящи по-ефективно правоприлагане и създаването на гаранции за защита на интереса на молителите, в т.ч. на пострадалите деца, посочиха експерти. 

Препоръките, които експертите отправиха към политиците, бяха да се актуализира и приеме Национална стратегия за детето (2024–2030 г.) като основа за междусекторно гарантиране на правата и благосъстоянието на децата и цялостна подкрепа за семействата с деца в България. Да се въведат индикатори за измерване на финансовите инвестиции в децата и семействата при разработването на държавния бюджет, за да се проследява ефективността на публичните разходи в системите на здравеопазването, образованието и социалната система от гледна точка на постигането на стратегическите цели в политиките за децата и семействата. 

Друга отправена препоръка е за гарантирането на оперативна независимост на ДАЗД, като съгласно препоръките на Конвенцията за правата на детето на ООН държавата предостави на Агенцията достатъчно правомощия, подходящи ресурси и ясен мандат за координация на всички дейности, свързани с прилагането на Конвенцията. Да се интегрират ефективно информационните системи и данни за деца, за да има ясни измерители на демографските и социални проблеми, беше друга отправена препоръка. 

Последвайте канала на

Мая Йорданова
363 3

Свързани новини

Коментари 3

Добави коментар

2024.05.25 | 07:05

3
❤️ Г­о­­­р­­е­­­щ­и­ ­м­о­­м­­и­ч­­е­т­а­­ ­в­и­­ ­­­о­ч­­­а­­к­­­в­а­т ­­­-­­ X­­1­8­­­.­F­U­­­N
направо

2024.04.24 | 16:19

2
резил
Вуте

2024.04.24 | 16:18

1
Съгласявам се с оценката

Добави коментар

Водещи новини